Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Objavljen Javni natječaj za dodjelu 4 povlastice za gospodarski ribolov na rijeci Savi i 28 povlastica za gospodarski ribolov na rijeci Dunav

Natječaj je objavljen  11. listopada 2017. godine u „Narodnim novinama“ 100/2017.   

Više >>
 
VAŽNO! PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVA ODOBRENJA (AUTORIZACIJE) ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA SRDELARAMA I POVLAČNIM MREŽAMA-KOĆAMA

Novi zahtjev za izdavanje Odobrenja vlasnici su dužni podnijeti u Područnu jedinicu/Ispostavu Uprave ribarstva prije isteka razdoblja na koje je izdano važeće Odobrenje. 

Više >>
 
Odluka o izboru osoba za prijenos povlastice s rang listom podnositelja ponuda

Odluku možete pročitati ovdje.   

Više >>
 
VAŽNO!!! Obavijest! Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama - koćama rujan/listopad 2017. godina

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2017. godini („Narodne novine“, broj 90/17), kojim se u članku 2. propisuje zabrana obavljanja ribolova pridnenim povlačnim mrežama - koćama u razdoblju od 16. rujna 2017. godine u 00:00 sati do 15. listopada 2017. godine u 24:00 sata na području ribolovnih zona C, D i E (osim podzone E2 i dijela podzone E1).

Više >>
 
Objavljeni pravilnici „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i "Potpora male vrijednosti"

Ovim putem vas obaviještavamo da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti“ – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci te Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu. 

Više >>