Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


OBAVIJEST!!!

Izrađena je nova internetska stranica euribarstvo.hr na kojoj možete pronaći sve potrebne informacije vezane za provedbu mjera u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – kliknite ovdje za posjet 

Više >>
 
Obavijest: Objava rang liste ponuditelja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini

Ponuditelji iz Tablice 1. dužni su u roku 15 dana od dana objave rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote 

Više >>
 
Obavijest ponuditeljima za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini

Uplata dijela državne kvote vrši se u Državni proračun sa podacima za uplatu navedenima u obavijesti

Više >>
 
Radionice za korisnike za mjeru IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjeru „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Nastavno na objavu Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda  ribarstva i akvakulture“ i Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, a koji su otvoreni za podnošenje Zahtjeva za potporu do 01. rujna 2017. godine, Uprava ribarstva organizira radionice, a kako bi se korisnike detaljno upoznalo provesti da bi ispunili uvjete i kriterije te ostvarili pravo na potporu u okviru ovih mjera.

Više >>
 
Obavijest: Pravilnik o dopunama pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2017. godini

Dopunom propisa zabranjuje se ribolov mrežama plivaricama srdelarama za plovila duljine preko 12 metara u dijelovima unutarnjeg i teritorijalnog mora RH prema kartama u privitku 

Više >>