Mapa weba    HR  |  EN


Akvakultura


UZGOJ U MORU
 
U RH marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).
Ukupna proizvodnja u marikulturi u 2016. godini iznosi 13.235 tone.
 
Proizvodnja u marikulturi RH (u tonama) za razdoblje 2012.-2016.:

 
* procjena
 
UZGOJ U SLATKIM VODAMA
 
Uzgoj slatkovodnih vrsta riba obavlja se u RH na dva načina, kao uzgoj toplovodnih (ciprinidnih, šaranskih) i uzgoj hladnovodnih (salmonidnih, pastrvskih) vrsta. Najznačajnije vrste u slatkovodnom uzgoju su šaran (Cyprinus carpio) i kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss).
Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2016. godini iznosi 4.034 tone.
 
Proizvodnja u slatkovodnoj akvakulturi RH (u tonama) za razdoblje 2012.-2016.:


* procjena