Mapa weba    HR  |  EN


Kartica goriva za akvakulturu


Sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi (NN 156/13) ovlaštenici povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama i ovlaštenici povlastica za akvakulturu imaju pravo na korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom (tzv. „plavi dizel“) koje se ostvaruju temeljem zahtjeva koji se dostavljaju na sljedećim obrascima:


Obrazac Zahtjeva za izdavanje kartice goriva

Obrazac Zahtjeva za upis plovila, agregata  i/ili radnih strojeva na karticu goriva

Obrazac Zahtjeva za povećanje godišnje kvote