Mapa weba    HR  |  EN

Marikultura


Sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (NN 81/13, 14/14 i 152/14) i Pravilniku o ispitu za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama (NN 76/11) uzgojem riba i drugih morskih organizama mora upravljati osoba stručno osposobljena za uzgoj. Stručna osposobljenost za uzgoj dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja koje izdaje ovo Ministarstvo. Navedeno uvjerenje izdaje se osobi koja je položila ispit prema Programu ispita za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama ili je stekla odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi srednjoškolski obrazovni program za zanimanje ribarsko-nautički tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterinarstvo ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij morskog ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke i poljoprivredne struke koji uključuje područje uzgoja riba i drugih morskih organizama.

Zakonska regulativa koju je potrebno poznavati za pristupanje Ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama

Obrazac Zahtjeva za polaganje ispita za marikulturu

Obrazac Zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za uzgoj temeljem odgovarajućeg strukovnog obrazovanja