Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


OBAVIJEST Državne potpore u ribarstvu i akvakulturi u 2019. godini

I u 2019. godini mogu se podnositi zahtjevi za dodjelu državne potpore male vrijednosti te za kompenzaciju za štete na ulovima koje uzrokuju sisavci

Više >>
 
Poziv na dostavu društveno-gospodarskih podataka za ribolovnu flotu

Sukladno članku 50. stavku 1. Zakona dostava društveno-gospodarskih podataka obvezna je za sve fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. Zakona 

Više >>
 
Obavijest! Generirane dozvole za rekreacijski ribolov bez naknade za 2019. godinu

Godišnje dozvole za rekreacijski ribolov i ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i uporabu umjetne rasvjete generirane su u sustavu Uprave ribarstva za 2019. godinu 

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Predmetni pravilnik donosi izmjene u pogledu kriterija dostatne gospodarske aktivnosti u pogledu priznavanja organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi 

Više >>
 
Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima za ribolov srdelarom

Ovaj Pravilnik propisuje zabranu ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske od 16. prosinca 2018. u 12:00 sati do 15. siječnja 2019. u 24:00 sata 

Više >>