Mapa weba    HR  |  EN

Slatkovodna akvakultura


Sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 - ispravak, 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14)  i Pravilniku o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11) osoba koja neposredno obavlja akvakulturu mora biti stručno osposobljena za obavljanje akvakulture. Stručna osposobljenost za obavljanje akvakulture dokazuje se uvjerenjem o položenom ispitu za akvakulturu, koji se polaže pred Povjerenstvom za ispite za akvakulturu (iznimno, uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu, bez obveze polaganja ispita, se nakon podnesenog zahtjeva može izdati osobi koja je položila kolegij ribarstva na VI. i VII. stupnju obrazovanja). Kandidat za polaganje ispita podnosi pisanu prijavu Povjerenstvu pri Ministarstvu poljoprivrede, koja mora sadržavati: 1) ime i prezime kandidata, 2) OIB kandidata, 3) datum i mjesto rođenja, 4) dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita (1.200,00 kn, sukladno odluci ministra). Program za polaganje ispita, uz poznavanje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja slatkovodnog ribarstva, obuhvaća i poznavanje sljedećih tema: izgradnja i priprema ribnjaka; agrotehnički, zootehnički i hidrotehnički postupci; hranidba riba; zdravlje riba te uzgoj u toplovodnim i hladnovodnim ribnjacima.

Obrazac Zahtjeva za polaganje ispita za akvakulturu


Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu za akvakulturu

Podaci za uplatu