Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Važno! Od 1.6. prodajni listovi više se neće moći ispunjavati u aplikaciji Prvokupci ribe, nego isključivo na PGR-u

Budući da su ispunjeni uvjeti da svi prvi kupci ispunjavaju prodajne listove na PGR-u, od 1. lipnja 2020. više neće biti moguće ispunjavanje dokumenata u aplikaciji Prvokupci ribe, osim izrade certifikata na temelju ranijih prodajnih listova.

Više >>
 
Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2020. godini

Prvih 25 ponuditelja koji su predali najpovoljnije ponude, dužni su u roku 15 dana od dana objave ove rang liste ispuniti obveze za dodjelu kvote

Više >>
 
Dodjela državne potpore u ribarstvu i akvakulturi za pomoć gospodarstvu COVID-19: rok za prijavu do 20. svibnja 2020. godine

Sektoru ribarstva potpora se dodjelujuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Više >>
 
Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2020. godini

 

Više >>
 
Objavljen Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2020. godini

Natječaj je otvoren do četvrtka, 23. travnja 2020. godine

Više >>