Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Obavijest o objavi Pravilnika za štete na šaranskim ribnjacima u 2020. godini

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je deset (10) dana od stupanja na snagu Pravilnika odnosno do 14. travnja 2020. godine.

Više >>
 
Objavljena Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini

Plovilima iz Odluke Ministarstvo poljoprivrede izdat će obrazac Odobrenja, a ribolov smiju obavljati od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno od 4. travnja 2020. godine.

Više >>
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Propis uključuje niz dopuna odredbi koje su vezane uz kontrolu i nadzor rada uzgajališta plavoperajne tune te uspostavu sljedivosti tijekom uzgojnog ciklusa

Više >>
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Izmjene i dopune Pravilnika pridonose poboljšanju provedbe rekreacijskog ribolova trofejnih primjeraka tune, a na osnovu dosadašnjih iskustava u radu s rekreativnim ribolovcima trofejne tune

Više >>
 
Izmjene i dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Izmjenom Pravilnika, ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru za plovila manja od 10 m te malim obalnim ribarima, uz dostavu izvješća o ulovu poštom preporučeno ili osobnom dostavom, omogućena je i dostava elektroničkom poštom

Više >>