Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 16/20 od 12. veljače objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.

Više >>
 
Prikupljanje društveno-gospodarskih podataka za ribarsku flotu za 2018. godinu

Molimo Vas da podatke za 2018. godinu na ispunjenim obrascima dostavite Upravi ribarstva najkasnije do 1. ožujka 2020. godine

Više >>
 
Objavljena Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.

U skladu s člankom 42. stavkom 1. Zakona o morskom ribarstvu ministar će naredbom odrediti na koje vrste ribolovnih alata i koje segmente flote će se odnositi pojedino iskrcajno mjesto. Do stupanja na snagu odgovarajućih naredbi, primjenjuju se važeći popisi iskrcajnih mjesta doneseni u posebnim pravilnicima za pojedini ribolovni alat ili oblik ribolova, ukoliko se iskrcajno mjesto nalazi u prilogu Odluke.

Više >>
 
Važne informacije o registraciji ribarnica!

Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane donese rješenje o upisu u Upisnik registriranih objekata s registracijskim broj ribarnice, moguće je pokrenuti postupak registracije prvog kupca proizvoda ribarstva u sustavu prve prodaje na PGR-u 

Više >>
 
PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU PRODAJNOG LISTA I SADRŽAJU REGISTRA PRVIH KUPACA

 

Više >>