Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Obavijest korisnicima povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu o kvotama za 2024. godinu

Zahtjev za povrat trošarine podnosi se kvartalno tijekom kalendarske godine nadležnom carinskom uredu na obrascu Zahtjev za povrat trošarine

Više >>
 
Kali - radionica za zapovjednike ribarskih brodova

Subjekti u poslovanju s hranom u primarnoj proizvodnji mogu uspostaviti sustav i postupke temeljene na načelima sustava HACCP primjenom pozitivno ocjenjenih vodiča za dobru higijensku praksu.

Više >>
 
Objavljen je Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava na ribolovnoj zoni unutar administrativnih granica gradova Sinj i Trilj i općine Otok u ribolovnom području Jadran

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava objavljen je u „Narodnim novinama“, broj 14/24

Više >>
 
Podnošenje Iskaza interesa za obavljanje ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u kanalskim područjima

Uprava ribarstva će elektroničkom poštom obavijestiti podnositelje o ishodu prihvaćanja ili odbijanja Iskaza interesa te ukoliko se Iskaz interesa prihvati, ovlaštenik povlastice plovila ostvaruje pravo na obavljanje ribolova od dana primitka obavijesti

Više >>
 
Izmjene u sustavu prodaje dozvola za rekreacijski i sportski ribolov na moru

U obrascu za prodaju/kupnju dozvola dodana su dva obvezna pitanja koja se odnose na način obavljanja ribolova te primarni alat. Sudionici su upoznati s kontekstom prikupljanja podataka u rekreacijskom i sportskom ribolovu - pravnim okvirom, REC FISH projektom te tehničkim aspektima izmjena.

Više >>