Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Objavljena izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima za ribolov srdelarom

Ovaj Pravilnik propisuje zabranu ribolova okružujućom mrežom plivaricom srdelarom u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske od 16. prosinca 2018. u 12:00 sati do 15. siječnja 2019. u 24:00 sata 

Više >>
 
Objavljene ribolovne pošte za ribolov potegačama za lov gira i potegačom velikog oka


 

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o izmjenama Pravilnika o gospodarskom ribolovu palamidarom, ciplaricom, lokardarom, igličarom i oližnicom

Predmetni propis sadrži odredbe o odgodi roka za izdavanje odobrenja te odgodi mogućnosti ribolova u okviru odstupanja od odredbi Mediteranske uredbe do 1. studenoga 2018. godine 

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Pravilnikom je propisano ograničenje ukupnog ulova na 100 tona svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov srdelarom

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini

 

Više >>