Mapa weba    HR  |  EN


Inspekcija, Nadzor i Kontrola


Inspekciju, nadzor i kontrolu u području ribarstva u Republici Hrvatskoj obavlja nekoliko različitih službi. Najznačajnija je ribarska inspekcija MPRRR, koja je ujedno i jedina strogo specijalizirana za obavljanje inspekcije, nadzora i kontrole u ribarstvu. No, zbog velike duljine obale i niza različitih oblika djelatnosti u sektoru ribarstva, za obavljanje inspekcije ovlašteni su i inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, potom ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske te gospodarski inspektori Državnog inspektorata (u dijelu prometa riba i drugih morskih organizama). Sva ova tijela surađuju kroz Vladinu Koordinaciju za nadzor i kontrolu na moru, ali i kroz druge okvire (pravilnike i/ili sporazume o suradnji, strateškim dokumentima, akcijskim planovima i slično).
Inspekcija, nadzor i kontrola u Europskoj uniji čine značajan element provedbe odredbi zajedničke ribarstvene politike, te se poseban naglasak stavlja na osposobljenost, opremljenost i učinkovitost inspekcijskih službi.
Na ovim stranicama moći ćete pronaći informacije o radu ribarske inspekcije, kao i linkove na druga tijela uključena u ove poslove.