Mapa weba    HR  |  EN


Državne potpore


Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za sektor ribarstva su to Europski fond za ribarstvo u razdoblju 2007. -2013., te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo koji će se odnositi na razdoblje 2014. – 2020.
Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja.
Obzirom na posebne uvjete koje je Republika Hrvatska dobila kroz Ugovor o pristupanju, državna potpora u našem se slučaju može podijeliti na postojeću državnu potporu i državnu potporu sukladno pravnoj stečevini.
Postojeća državna potpora je iznimka za Republiku Hrvatsku koja podrazumijeva mogućnost zadržavanja onih modela državne potpore koje je Republika Hrvatska provodila do pristupanja Europskoj uniji i to tijekom trogodišnjeg razdoblja od pristupanja, a više informacija o ovoj kategoriji državne potpore možete naći ovdje.
Državna potpora sukladno pravnoj stečevini definirana je posebnim Uredbama o kojima su informacije dostupne ovdje.
 


13.01.2014