Mapa weba    HR  |  EN


Postojeća državna potpora


Sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (točka 4. Priloga IV, sukladno članku 16.) („Narodne novine“ Međunarodni ugovori, br. 2/2012), Republici Hrvatskoj omogućeno je zadržavanje postojećih potpora tijekom tri godine nakon pristupanja EU, uz uvjet obavještavanja Europske komisije u roku od 4 mjeseca nakon pristupanja (do 01. studenog 2013. godine). U skladu s ovom mogućnosti, Ministarstvo poljoprivrede je u navedenom roku dostavilo Europskoj komisiji popis potpora u ribarstvu koje namjerava zadržati kao postojeće tijekom tri godine od pristupanja. Europskoj komisiji dostavljen je opsežan dokument koji prikazuje sedam modela potpora koje je provodilo Ministarstvo poljoprivrede, a koji uključuju sljedeće modele potpore:
Osim navedenih potpora koje su se u pretpristupnom razdoblju provodile od strane resornog ministarstva, kao postojeća potpora prijavljeni su i modeli potpora sektoru ribarstva koji su se provodili od strane regionalne i lokalne uprave i samouprave kao i one potpore koje su se provodile u obliku subvencioniranja kamate putem kreditnih plasmana Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
Navedene potpore u ribarstvu u pretpristupnom razdoblju nisu imale isti ni kontinuirani pravni temelj, radi čega je utvrđen jedinstveni temelj koji je sadržan u članku 59. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 81/13). Temeljem istog će se donijeti pravilnici koji će omogućiti provedbu svakog od navedenih modela potpora.
Provedba modela postojećih potpora iz nadležnosti resornog ministarstva planirana je tijekom 2014. godine, te će se prihvatljivim troškovima smatrali svi oni troškovi nastali nakon 01. siječnja 2014. godine. Za provedbu su osigurana novčana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske, no ona su značajno manja nego prethodnih godina iz čega proizlazi potreba modificiranja pojedinih elemenata kako bi se mogućnosti proračuna uskladile s potrebama sektora. Obzirom da nije moguće zadržati sve modele potpore u istom opsegu kao i do sad, modifikacija pojedinih modela potpore podrazumijeva potrebu propisivanja uvjeta, kriterija, načina provedbe, maksimalnih mogućih iznosa po pojedinom modelu i ostalih potrebnih parametara koji će omogućiti dodjelu potpore, vodeći istovremeno računa o realnim potrebama sektora.
Osim proračuna kao ograničavajućeg čimbenika, potreba za modifikacijom modela potpora u okviru kategorije postojećih potpora leži i u činjenici kako ovi modeli potpora nisu u skladu s kriterijima i uvjetima državne potpore koja se dodjeljuje u Europskoj uniji u sektoru ribarstva. S tim u vezi, namjera je ove potpore zadržati kroz naredni period uz postupnu prilagodbu pravilima državne potpore u pravom smislu ili pak s ciljem postupnog ukidanja, omogućavajući na ovaj način sektoru dovoljno vremena za postupan prijelaz na one oblike potpore koji su kompatibilni s pravilima EU.
Modeli potpore čija provedba će uslijediti odmah su: sufinanciranje dijela troškova zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u ribarstvu (plavi diesel), tržišna kompenzacija i model poticanja proizvodnje u ribarstvu.
U narednom razdoblju izradit će se Pravilnici koji će omogućiti provedbu navedenih modela, a ovim putem želimo informirati sektor da će zasigurno, kao i do sada, biti potrebna dostava izdanih računa. 
Dodatne informacije i obavijesti vezane uz provedbu potpora iz kategorije postojećih potpora bit će dostupne na ovoj web stranici, a resorno će ministarstvo na odgovarajući način obavijesti prosljeđivati i prema komorskim organizacijama.
 

13.01.2014