Mapa weba    HR  |  EN


Model poticanja proizvodnje


Model poticanja proizvodnje u ribarstvu obuhvaća poticaje za proizvodnju u ribarstvu i to:
a) za slatkovodnu ribu I. skupine (šaran, amur, tolstolobik, linjak, smuđ, som i štuka),
b) za slatkovodnu ribu II. skupine (pastrva),
c) za autohtone vrste bijele morske ribe (komarča, lubin, pic i zubatac),
d) za školjke (dagnje i kamenice), 
e) za mlađ autohtonih vrsta bijele morske ribe (mlađ komarče, lubina, pica i zubaca iz mrijesta domaćih autohtonih matičnih stokova do mase 20 g/kom) (u daljnjem tekstu: riblja mlađ),
f) za malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina),
g) za pripremljene i prerađene proizvode ribarstva od domaćeg ulova male plave ribe i od domaćeg uzgoja slatkovodnih riba i autohtonih vrsta bijele morske ribe i školjkaša (u daljnjem tekstu: riblji proizvodi).

  • nisu predviđeni različiti iznosi za proizvodnju u područjima s težim uvjetima gospodarenja ili za ekološku proizvodnju nego jedinstveni iznos po različitim kategorijama proizvodnje;
  • riblji proizvodi obuhvaćaju pružene filete, smotane filete, očišćenu ribu, konzerve i polutrajne riblje proizvode – marinada i dimljeni fileti, slana i dimljena riba te panirane proizvode dobivene od ribe iz stavka 1. ovog članka, izuzev točke e.;
  • kategorija slatkovodnog uzgoja promijenjena je na način da slatkovodna riba I. skupine obuhvaća šaran, amur, tolstolobik, linjak, smuđ, som i štuka , a II. skupine samo pastrvu.
Novine u odnosu na dosadašnju provedbu:
Iznosi po kategorijama promijenjeni su stupanjem na snagu Pravilnika o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu („Narodne novine“, br. 39/2016) kako slijedi:
 
Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine 2,30 kn/kg
Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine 60,00 kn/m2 ukupne proizvodne površine u godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za poticaje
Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe 2,80 kn/kg
Uzgoj školjaka - dagnje 0,80 kn/kg
Uzgoj školjaka - kamenice 0,50 kn/kom
Uzgoj riblje mlađi 0,25 kn/kom
Ulov male plave ribe 0,40 kn/kg
Riblji proizvode 1,80 kn/kg
 
Obradu Zahtjeva za poticaja ne obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, nego Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva te je Zahtjeve za poticaje potrebno uputiti s naznakom „Za model poticanja proizvodnje u ribarstvu“, na adrese kako slijedi:
 
KATEGORIJE POTICANJA ADRESA
za uzgoj
 
za slatkovodnu ribu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva,Područna jedinica Zadar, Ivana Mažuranića 30, 23 000 Zadar
za autohtone vrste bijele morske ribe, školjke i mlađ Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Područna jedinica Split, Solinska 84, Dujmovača, 21000 Split
za malu plavu ribu - nadležne Ispostave osim Ispostava  Pula i Rijeka čiji Zahtjevi se šalju na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Područna jedinica Split, Solinska 84, Dujmovača, 21000 Split
za riblje proizvode - Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Područna jedinica Split, Solinska 84, Dujmovača, 21000 Split
 
NAPOMENA: Uz svaki podneseni Zahtjev korisnik je u skladu s posebnim propisima dužan dostaviti upravnu pristojbu od 20,00 HRK.

Dodatna napomena: Korisnici koji podnose Zahtjev za kategoriju poticaja za riblje proizvode a uz navedeni model imaju i neku drugu kategoriju (uzgoj/ulov), sve svoje Zahtjeve šalju u Ispostavu Split.


Pravilnik (NN 39/2016)
Obrazac zahtjeva za poticaje


Popis korisnika potpore za I.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za III.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za IV.kvartal 2014.

Popis korisnika potpore za I.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za III.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za IV.kvartal 2015.

Popis korisnika potpore za I.kvartal 2016.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2016.