Mapa weba    HR  |  EN


E-NOVINE Uprava ribarstva


Izdanje za mjesec veljača – broj 21.

- Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
- Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)
- Objavljene dopune Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju ribolova srdelarom u 2017. godini
- Prijava isplovljavanja i uplovljavanja brodova putem sustava CIMIS kroz aplikaciju e-očevidnik
- Objavljen Pravilnik za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za siječanj 2017. godine
- Primjeri dobre prakse FLAG-ova: Pilot projekt „Izgradnja boksova kontejnera za odlaganje i razvrstavanje komunalnog otpada u Plomin Luci i Rapcu“
- Javni poziv za prijenos povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
- Ulov male plave ribe u brojkama


Izdanje za mjesec siječanj – broj 20.

- Pravilnik i Natječaj u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. „Osiguranje akvakulturnih stokova“
- Objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
- Primjeri dobre prakse FLAG-ova: Pilot projekt – ribarnica u Stonu
- Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
- Odluka o izboru osoba za prijenos povlastice s rang listom podnositelja ponuda


Izdanje za mjesec prosinac – broj 19.

- Udio sufinanciranja za mali priobalni ribolov u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo
- Izmjene i dopune Pravilnika i natječaja u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
- Objavljene izmjene natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
- Produljenje roka za dostavu Zahtjeva za isplatu za mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture, IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture te „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
- 10. međunarodni sajam ribarstva i opreme Crofish
- Pilot projekt „Od mora do stola“
- Socio-ekonomsko prikupljanje podataka u 2016. godini


Izdanje za mjesec studeni – broj 18.


- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/ listopad 2016. godine.
- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2016. godini
- Izvršena isplata po modelu tržišne kompenzacije i poticaja
- Objavljeni natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
- Objavljeni pravilnici o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“ i mjere II.1. „Inovacije“
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
- 21. Susret ribara
- Primjeri dobre prakse kod FLAG-ova: Pilot projekt „More od malih nogu“


Izdanje za mjesec listopad – broj 17.


- Pravilnik o dopuni Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune
(Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
- Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2016. godini 
- Objavljeni pravilnici o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ i mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“
- Objavljen Pravilnik za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za koćarski ribolov za rujan/ listopad 2016.
- Izmjena Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
- Izmjene i dopune Pravilnika i natječaja u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
- Održan informativni sastanak pod nazivom „Jačanje sposobnosti hrvatskih lokalnih inicijativa u ribarstvu za izradu kvalitetnih lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu”


Izdanje za mjesec rujan – broj 16.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini
- Objavljen Javni natječaj za dodjelu dodatne Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2016. godini
- Do sada isplaćeno…
- Nacionalna mreža lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreža)
- E-savjetovanja
 

Izdanje za mjesec kolovoz – broj 15.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
- Odluka o dopunama Odluke o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
- Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2016. godine
- Izdane konačne Odluke za mjeru I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
- Do sada isplaćeno…
- „Tunuara 2016. – kualjske ribarske noći“ 
- Prikupljanje socio-ekonomskih podataka u 2016. godini
- E-savjetovanja
- Novo radno vrijeme Ribarskog monitoring centra


Izdanje za mjesec srpanj – broj 14.

- Izmjena Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini
- Ažurirana rang lista ponuditelja koji udovoljavaju uvjetima propisanim Javnim natječajem za dodjelu dijela državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2016. godini
- Izmjena Pravilnika o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2016. godineIzdanje za mjesec lipanj – broj 13.

- Rezultati Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2016. godini
- Odluka o izboru osoba za prijenos povlastica s rang listom podnositelja
- Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2016. godinu
- Objavljena četiri pravilnika o dodjeli potpore u ribarstvu u sklopu provedbe postojećih potpora
- „International Fishing Expo“ u Biogradu na Moru
 


Izdanje za mjesec svibanj – broj 12. 

- Ograničenje obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
- Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2016. godini
- Objavljen Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu i Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
- Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama
- Održan sastanak Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva u Luksemburgu
- 2. sjednica Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ 
- Izdane Odluke o privremenoj raspodjeli sredstava za mjeru I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“


Izdanje za mjesec travanj – broj 11.

- Prve isplate iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za 2014.-2020. godina
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
- Produljenje roka za dostavu Zahtjeva za isplatu u okviru mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture i IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
- Objavljene izmjene pravilnika u okviru mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture i IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
- Nove isplate za akvakulturu
- Svečano zatvaranje IPA 2011 Twinning projekta vrijednog 1,7 milijuna eura
- Odluka o izboru osoba za prijenos povlastica s rang listom podnositelja
- Javni poziv za prijenos povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
 

Izdanje za mjesec ožujak – broj 10.

- Sastanak sa ovlaštenicima povlastica plovila autoriziranih za ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
- Tjedan EU fondova
- Objavljeni Natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. i siječanj 2016.
- Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
- Preko 2 milijuna kuna isplaćeno za akvakulturu
- Isplaćene državne potpore u 2015. godini
- Javna rasprava - Ex post evaluacija Europskog fonda za ribarstvo (EFR) i mogući budući Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) nakon 2020. godine


Izdanje za mjesec veljača – broj 9. 

- Objavljeni pravilnici za dodjelu potpore za mjeru privremene obustave ribolovnih aktivnosti za plivaričarski ribolov za prosinac 2015. i siječanj 2016.
- Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
- Objavljen Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima
- Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
- Rekreacijske dozvole
- Objavljen Javni poziv za prijenos povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
- Radionice u okviru mjera IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" i IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
- Izmjene Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. “Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“


Izdanje za mjesec siječanj – broj 8.


- Objavljeni Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore udruženjima u ribarstvu u 2015. godini
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
- Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
- Uvođenje transportnog dokumenta od 01. siječnja 2016. godine
- Ribarima koji koriste bezolovna benzinska goriva omogućen povrat trošarine
- Objavljeni pravilnici i natječaji za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za plivaričarski i koćarski ribolov
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
- Produljeni rokovi natječaja za mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ i IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"
- Objavljen Pravilnik i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“
- Pravilnik o dopuni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini
- Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini
- Završene isplate u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“ – iskorištena cjelokupna financijska omotnica


Izdanje za mjesec prosinac – broj 7.

- Odobren Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini
- Svečano predstavljanje „Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.“
- 1. sjednica Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
- 11. Susret gospodarstvenika u akvakulturi Republike Hrvatske
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“
- Isplate u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“
- Godišnje izvješće o ravnoteži između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti za 2014. godinuIzdanje za mjesec studeni - broj 6.

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o malom obalnom ribolovu
- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
- Svečano otvorena veletržnica ribom u Tribunju
- 20. Susret ribara u Šibeniku
- Objavljena dva Pravilnika u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske
- Objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. „Pripremna potpora“
- Nove isplate u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“
- Obavijest o izmjeni Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini; Izvješće o floti iz 2015. godineIzdanje za mjesec listopad - broj 5.

- Prvi Pravilnik iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske
- Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom u 2015. godini
- Izmjena Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“
- Objavljen Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom
- Objavljen Javni poziv za prijenos povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
- Rekreacijske dozvole
- Održano e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o zaštićenim ribolovnim područjima
- Održana sjednica Savjetodavnog vijeća za ribarstvo
- U Ninu otvoreno jedno od najvećih europskih mrijestilišta vrijedno 130 milijuna kuna
- Transportni dokument predstavljen na šest radionica
- Izdane konačne odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovne aktivnosti“
- Prva isplata u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“Izdanje za mjesec kolovoz - broj 4.

- Ograničenje obavljanja ribolova pridnenom povlačnom mrežom-koćom u ribolovnim zonama C i D
- Zabrana obavljanja ribolova okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom u 2015. godini
- Podaci o isplatama za mjeru 1.2. „Privremena obustava ribolovne aktivnosti“
- Objavljen Javni natječaj dodjele kvote za ulov za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune u 2015.
- Zajedničko uređenje tržišta


Izdanje za mjesec srpanj - broj 3.


- "Tunuara - kaljske ribarske noći"
- Izdane privremene odluke u okviru mjere 1.1. „Trajna obustava ribolovnih aktivnosti“
- Započela isplata 1,6 milijuna kuna ribarima iz Europskog fonda za ribarstvo
- FLAG - Nacrt Pravilnika za dodjelu pripremne potpore
- Važno: Javne konzultacije za donošenje višegodišnjeg plana upravljanja za malu plavu ribu u sjevernom Jadranu
- Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja ribolova na području Jabučke kotline
- Javni natječaj za dodjelu kvote za rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune u 2015. godini
- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajačicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
- Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini
- Postojeće potpore u ribarstvu - stanje u srpnju 2015. godina
- Obavijest o prikupljanju socio - ekonomskih podataka za hrvatsku ribolovnu flotu
- Organizacije proizvođača


Izdanje za mjesec lipanj - broj 2.

- Održana konferencija „Zajednička ribarstvena politika EU i budućnost ribara u Republici Hrvatskoj“
- Održana sjednica Savjetodavnog Vijeća za ribarstvo
- Održan sastanak Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva u Luksemburgu
- Održana prva sjednica Ceh za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
- 3. LAG summer festival 2015.
- Održana 47. godišnja skupština FEAP-a
- Odluke za akvakulturu
- Odluke o privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti
- Završena sezona tunolova za plivaričare
- Hrvatsko ribarstvo u brojkama
- Zanimljivosti uz pitanja i odgovore - Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG-ovi)


Izdanje za mjesec svibanj - broj 1.

- Održana 1. sjednica Odbora za praćenje "u sjeni"
- Održana "Opća konferencija o lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice (CLLD)“
- Objavljena rang lista sudionika u malom obalnom ribolovu
- Zabrana obavljanja ribolova mrežom plivaricom - srdelarom u svibnju
- Započeo tunolov
- Postojeće potpore u ribarstvu
- Isplaćene potpore
- Zanimljivosti uz pitanja i odgovore - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
- Najave budućih događanja i aktivnosti14.02.2017