Mapa weba    HR  |  EN


Zakonska regulativa


Pravni okvir koji uređuje ribarstvo u Republici Hrvatskoj čine tri zakona – Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 i 49/05-proćišćeni tekst) te Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09, 127/10).
 
Temeljem ova tri zakona, donesen je niz provedbenih propisa, koji detaljnije uređuju pojedina pitanja.
 
U sektoru morskog ribarstva najznačajniji se odnose na tehničke mjere regulacije ribolova, određivanje mjera zaštite resursa kroz minimalne ulovne veličine i određivanje područja posebne regulacije, određivanje tehničkih karakteristika alata, način vođenja i dostave podataka o ribolovu kao i način izdavanja povlastica. Posebnim je pravilnicima uređeno pitanje rekreacijsko i športskog ribolova na moru, kao i pitanje malog i malog obalnog ribolova. Još jedan značajan segment odnosi se na marikulturu, gdje pravilnici određuju način izdavanja povlastice te podrobno uređuju pitanja samog uzgoja.
 
U segmentu slatkovodnog ribarstva pravilnicima se uređuje gospodarski (ulovne kvote, način izdavanja povlastica, područja ribolova) i športsko-rekreacijski  ribolov (ribolovna prava i upravljanje resursima na dodijeljenim vodama) te akvakultura odnosno uzgoj u slatkim vodama.
 
Strukturne potpore i uređenje tržišta odnose se na sve segmente proizvodnje i uređenja sektora. Podzakonskim propisima uređena su pitanja udruživanja u ribarstvu (zadruge i organizacije proizvođača), pitanja tržišnih standarda proizvoda ribarstva kod prve prodaje, potom pitanja načina financiranja i same provedbe mjera strukturne politike.
 
Osim pravnog okvira koji je definiran zakonima iz područja ribarstva, za cjelokupan sektor značajni su i propisi iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, prvenstveno propisi iz područja sigurnosti hrane, zaštite okoliša i graditeljstva, zaštite prirode i pomorstva.