Mapa weba    HR  |  EN


Kontakti


Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b
10000 Zagreb
 
tel: (01) 6443 185
_____________________________________________________________
 
Ravnatelj
mr. sc. Ante Mišura
tel: (01) 6443 185
_____________________________________________________________Tijelo nadležno za izdavanje povlastica i odobrenja za ribolov:
 

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava ribarstva
Alexandera von Humboldta 4b                             Prikaz na karti
10000 Zagreb
tel: (01) 6443 185
mail: uprava.ribarstva@mps.hrUprava ribarstva - područne ispostave


            Pula
            Ul. Sv. Teodora 2         
            tel: (052) 222 616                      Prikaz na karti
                  (052) 222 490


            Rijeka
            Frana Kurelca 8
            tel: 051/214-877                          Prikaz na karti
                  051/213-626
                  051/321-293           

            Senj
            Obala dr. Franje Tuđmana 6
            tel: (053)  882 697                     Prikaz na karti


            Zadar
            Ivana Mažuranića 30
            tel: (023) 309 828                      Prikaz na karti


            Šibenik
            Fra Jerolima Milete 2
            tel:  (022) 448 280 
            tel:  (022) 448 281                    Prikaz na karti


            Split
            Trg hrvatske bratske zajednice 8
            tel:  (021) 444 057                   Prikaz na karti
            tel:  (021) 444 058                  


            Dubrovnik
            Vukovarska 2                       
            tel:  099 426 3775
                   099 426 3776                  Prikaz na karti
     Za pitanja vezana uz elektronsku prodaju dozvola za rekreacijski ribolov molimo kontaktirati:

Petar Krznarić - Ispostava Split, Trg hrvatske bratske zajednice 8
Tel:  (021) 444 060
mail: petar.krznaric@mps.hr

Ribarski monitoring centar
Tel: (01) 6443 188
mail: rmc@mps.hr

 

Za pitanja vezana uz prvokup ribe (prodajni listovi) molimo kontaktirati:
Ribarski monitoring centar
Tel: (01) 6443 188
mail: rmc@mps.hr
 

Za pitanja vezana za elektronski očevidnik, VMS uređaj i transportni dokument molimo kontaktirati:

Ribarski monitoring centar
Tel: (01) 6443 188
mail: rmc@mps.hr
 

Prijave kvara uređaja za elektronski očevidnik i VMS uređaj se šalju putem obrasca na poveznici ili putem e-pošte na adresu: rmc@mps.hr Detaljnjije upute za prijavu kvara su na sljedećoj stranici


SLUŽBA ZA SAVJETODAVNU PODRŠKU U RIBARSTVU
 
 
Područni ured Zadar
 
Valentina Andrić
voditeljica službe
 
Ivana Mažuranića 30/I
23000 Zadar
Hrvatska/Croatia
 
Mobitel: +385 91 4882 973
Telefon: +385 23 309 822
E-pošta: valentina.andric@mps.hr
_____________________________________
 
Ispostava Osijek

dr.sc. Boris Župan
viši stručni savjetnik-specijalist
 
Županijska ul. 4
31000 Osijek
Hrvatska / Croatia
 
Mobitel:   + 385 91 4882 846
E-pošta:   boris.zupan@mps.hr
_________________________________________
 
Ispostava Split
 
Tihana Šundov
viša stručna savjetnica
 
Trg Hrvatske bratske zajednice 8
21000 Split
Hrvatska/Croatia
 
Mobitel: +385 91 4882 950
E-pošta: tihana.sundov@mps.hr

___________________________________________
 
Ispostava Ston
 
Maja Grbić
viša stručna savjetnica
 
Trg kralja Tomislava 1
20230 Ston
Hrvatska/Croatia
 
Mobitel: +385 99 439 2498
E-pošta: maja.ficovic@mps.hr
  
___________________________________________
 
Ispostava Rijeka
 
Romana Arbanas
viša stručna savjetnica
 
Frana Kurelca 8
51 000 Rijeka
Hrvatska/Croatia
 
Mobitel: +385 99 521 2619
E-pošta: romana.arbanas@mps.hr
 
___________________________________________
 
Ispostava Šibenik
 
Mario Škorjanec
viši stručni savjetnik
 
Fra Jerolima Milete 2
22000 Šibenik
Hrvatska / Croatia
            
Mobitel:  + 385 99 815 64 68
E-pošta: mario.skorjanec@mps.hr       
 

 

23.01.2017