Mapa weba    HR  |  EN


Prijava ribolovnih aktivnosti u slučaju kvara e-očevidnika


Kako prijaviti ribolovnu aktivnost u slučaju kada sustav za slanje e-očevidnika ne radi?

1. Kvar u luci


U slučaju kvara ili prestanka rada uređaja za e-očevidnik, potrebno je poslati prijavu kvara putem obrasca od strane odgovorne osobe na plovilu ili predstavnika plovila na kopnu. U suprotnom, ribarsko plovilo ne smije napustiti luku s uređajem u kvaru. Tek po odobrenju od strane Ribarskog monitoring centra, dozvoljeno je da plovilo napusti luku uz prijavu ribolovnih aktivnosti drugim telekomunikacijskim sredstvima.


2. Kvar na moru

U slučaju kvara na moru, potrebno je poslati prijavu kvara putem obrasca. Nakon toga moguće je prijavljivati ribolovne aktivnosti za ULOV, ISKRCAJ I PREKRCAJ prema uputama niže, od strane odgovorne osobe na plovilu ili predstavnika plovila na kopnu, za svaki dan na moru prije 23:59 sati, čak i kada nije ostvaren ulov.
E-mail adresa za prijavu ribolovne aktivnosti: rmc@mps.hrnaslov poruke sadrži slijedeće:  e-ocevidnik-CFR BROJ PLOVILA-IME/REGISTRACIJA PLOVILA.

Primjer naslova e-mail poruke: e-ocevidnik-hrv000000123-galeb


Tablicu za olakšano upisivanje i slanje putem e-maila možete skinuti ovdje


Telefon za dodatna pitanja radnim danom od 8-21 sat: 01/6443-188 Potrebni podaci za prijavu ribolovne aktivnosti za svaki izlazak u ribolov 
1. ULOV IZ PRETHODNOG RIBOLOVA - UPISATI UKOLIKO POSTOJI !
a) ulov ulovljenih količina za svaku vrstu u kg  (upisati uz ime vrste i  FAO kod) -  za srdelu
i inćun upisati i pecaturu
*podatak se unosi u slučaju da ulov iz prethodnog očevidnika nije iskrcan nego je ostao na
brodu
 
2. POLAZAK
a) Ime/registracija plovila, CFR plovila
b) Ime i prezime zapovjednika, adresa
c) Luka polaska i vrijeme polaska
d) Predviđena luka dolaska i predviđeno vrijeme dolaska
e) Alat na plovilu - vrsta, količina i veličina oka
 
3. RIBOLOVNA AKTIVNOST-NAPOR
a) Vrijeme početka i kraja napora (dan, sat. i min.)
b) Broj operacija (broj potega, potapanja mreže)
c) Ribolovna podzona
d) Procjena ulovljenih količina za svaku vrstu u kg  (upisati uz ime vrste i  FAO kod) -  za
srdelu i inćun upisati i pecaturu
 
4. ODBAČAJ NA MORU - UPISATI UKOLIKO POSTOJI !
a) Vrijeme odbačaja(dan, sat. i min.)
b) pozicija odbačaja (geografska širina i geografska dužina)
c) Vrste (FAO kod) i količine odbačenog ulova
 
5. ZAVRŠETAK RIBOLOVA - vrijeme završetka(dan, sat. i min.) ZADNJEG napora prije
povratka u luku
 
6. NAJAVA POVRATKA (PRETHODNA OBAVIJEST)- luka i vrijeme(dan, sat. i min.) kada
plovilo namjerava  izvršiti povratak - obavezno za iskrcaj vrsta pod kvotom
 
7. POVRATAK - luka i vrijeme povratka (dan, sat. i min.)
 
8. PREKRCAJ - UPISATI UKOLIKO POSTOJI !
a) Ime/registracija plovila, CFR plovila na koje se prekrcava
b) Luka i vrijeme(dan, sat. i min.) prekrcaja
c) Vrste (FAO kod) i količina prekrcanog ulova
 
9. ISKRCAJ - UPISATI UKOLIKO POSTOJI !
a) Iskrcajno mjesto i vrijeme (dan, sat. i min.) iskrcaja
b) Vrste i iskrcane količine u kg( za srdelu i inćun navesti pecaturu) - podaci za iskrcajnu deklaraciju se mogu poslati u roku od 24 sata od vremena iskrcaja- ISKRCAJ ZAVRŠAVA VAGANJEM ISKRCANOG ULOVA NA ISKRCAJNOM MJESTU ILI U ODOBRENOM
OBJEKTU NAKON TRASNSPORTA


27.02.2017