Mapa weba    HR  |  EN


Športski ribolov na slatkim vodamaObavljanje športskog ribolova na slatkim (kopnenim) vodama regulirano je Zakonom o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst, 14/2014), te Pravilnikom o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 82/2005, 1/2006, 139/2006, 52/2010, 4/2015, 34/205, 50/2016 i 91/2016).
 
Za obavljanje športskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ribiči kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava koje vrijede na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava (ukoliko  su ovlaštenici zaključili ugovor o recipročnom pravu ribolova).
Na području Republike Hrvatske postoji 130 ovlaštenika ribolovnog prava, iako postoji cca. 450 aktivnih športsko-ribolovnih udruga.
 
Dozvolu za športski ribolov izdaje Ministarstvo poljoprivrede putem ovlaštenika ribolovnog prava, koji je prodaje s rokom važenja za:
  • jedan dan (dnevna dozvola)
  • tekuću kalendarsku godinu (godišnja dozvola).
 
Dnevna dozvola važi 24 sata od sata kupnje dozvole datuma navedenog u dozvoli.
Godišnja dozvola važi od 00,00 sati 1. siječnja do 24,00 sata 31. prosinca tekuće kalendarske godine navedene u dozvoli.
 
Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljanke od 15 i više godina života i za hrvatske i strane državljane od 15 do 18 godina života iznosi 200,00 kuna (za članove ovlaštenika ribolovnog prava-Hrvatskog športsko ribolovnog saveza), a za ostale 400,00 kuna.
 
Visina naknade za godišnju dozvolu za hrvatske i strane državljane od 19 i više godina života iznosi 400,00 kuna (za članove ovlaštenika ribolovnog prava-Hrvatskog športsko ribolovnog saveza), a za ostale 800,00 kuna.
 
Visina naknade za godišnju dozvolu za ribiče invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske  iznosi 400,00 kuna (za članove ovlaštenika ribolovnog prava-Hrvatskog športsko ribolovnog saveza), a za ostale 800,00 kuna.
 
Visina naknade za dnevnu dozvolu za hrvatske i strane državljane utvrđuje se u iznosu od:
  • 60,00 kuna za ribolov svih (osim salmonidnih) vrsta riba
  • 150,00 kuna za ribolov salmonidnih vrsta riba
  • 250,00 kuna za ribolov na ribolovnoj zoni Otočac.
 
Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu. Strani državljani prilikom kupnje godišnje dozvole trebaju predočiti potvrdu o položenom ribičkom ispitu u njihovoj državi. Ukoliko je ne posjeduju, trebaju položiti ribički ispit u Republici Hrvatskoj.
 
Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu.
 
OPĆA RIBOLOVNA PRAVILA
 
Športski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa i/ili pribora s po jednom udicom, a iznimno umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše dvije.
 
Športski ribolov svih vrsta pastrva te mladice, glavatice i lipljana smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom.
Prilikom ribolova soma u plovilu se smije koristiti jedno bućkalo, ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.
Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.
Umjetni mamac – varalica može imati najviše do dvije udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.
Umjetni mamac - mušica  smije imati jednu udicu sa ili bez kontrakuke.
Veličina varalice kod ribolova mladice ili glavatice ne smije biti manja od 18 cm.
 
 
VAŽNA NAPOMENA: Osim gore navedenih općih pravila športskog ribolova u Republici Hrvatskoj, svaki ovlaštenik ribolovnog prava ima svoje interne odredbe (najveći dopušteni dnevni ulov u kilogramima ili komadima, noćni ribolov itd.) koje su određene važećom gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja, kao i interne odluke o visini iznosa godišnje članarine sukladno drugim propisima.
Za kupnju dozvola kao i za sve dodatne informacije, ribiči moraju kontaktirati ovlaštenike ribolovnog prava.
Popis ovlaštenika ribolovnog prava sa pripadajućim ribolovnim zonama, adresama, brojevima telefona/faxa/e-mail adresama ribiči mogu lako naći na web stranici Hrvatskog športskog ribolovnog saveza:
 
www.ribolovni-savez.hr
 
 
HRVATSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Tel. 01/3091-137
 
Želimo vam dobar ulov i ugodan ribolovni odmor!


24.01.2018