Mapa weba    HR  |  EN

Sportski ribolov na slatkim vodama


Obavljanje sportskog ribolova na slatkim (kopnenim) vodama regulirano je Zakonom o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 63/19), te dosad objavljenim podzakonskim propisima na temelju istoga: Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 6/20), Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 79/20), Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 139/20) i Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, broj 81/21).

Za obavljanje sportskog ribolova na određenom ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ribiči kupuju dozvole od ovlaštenika ribolovnog prava koje vrijede na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni za koju je ovlaštenik dobio ribolovno pravo kao i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog ovlaštenika ribolovnog prava (ukoliko  su ovlaštenici zaključili ugovor o recipročnom pravu ribolova).
Na području Republike Hrvatske postoji 130 ovlaštenika ribolovnog prava, iako postoji cca. 450 aktivnih športsko-ribolovnih udruga, koje su članice viših ustrojstvenih jedinica (županijskih sportsko ribolovnih saveza ili zajednica).
 
Ribičke dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede putem ovlaštenika ribolovnog prava, koji je prodaje s rokom važenja za:
  • jedan dan (dnevna dozvola)
  • tri dana (trodnevna dozvola)
  • sedam dana (sedmodnevna dozvola)
  • tekuću kalendarsku godinu (godišnja dozvola i godišnja dozvola za HRVI)
Dnevna dozvola važi od 00.00 do 24.00 sata datuma za koji važi dozvola, trodnevna dozvola od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola a sedmodnevna dozvola od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma za koji važi dozvola.
Godišnja dozvola važi od 00.00 sati 1. siječnja do 24.00 sata 31. prosinca godine za koju je kupljena.
 
Određena je visina iznosa naknade za ribičke dozvole, kako slijedi:
 
  • 13,27 € za godišnju ribičku dozvolu ili godišnju ribičku dozvolu za HRVI
  • 2,65 € za dnevnu ribičku dozvolu
  • 6,64 € za trodnevnu ribičku dozvolu
  • 9,29 € za sedmodnevnu ribičku dozvolu.
 
Ovlaštenik ribolovnog prava prodaje ribičke dozvole putem autorizirane aplikacije.

Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu godišnju dozvolu uz predočenje potvrde o položenom ribičkom ispitu. Osim položenog ribičkog ispita, uvjet za kupnju godišnje dozvole je i članstvo u HŠRS odnosno kod ovlaštenika ribolovnog prava. Uvjet za kupnju ribičke dozvole za HRVI, osim navedenog je predočenje potvrde o statusu.  
Ovlaštenik ribolovnog prava izdaje hrvatskom i stranom državljaninu dnevnu, trodnevnu ili sedmodnevnu dozvolu bez predočenja potvrde o položenom ribičkom ispitu i bez obveze članstva u HŠRS odnosno kod ovlaštenika ribolovnog prava.
Kod svih tipova dozvola, uvjet za početak obavljanja sportskog ribolova je i plaćanje svih troškova provođenja ribolovnog prava, koje određuje svaki ovlaštenik ribolovnog prava temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona.
 
OPĆA RIBOLOVNA PRAVILA
 
Sportski ribolov smije se obavljati s najviše tri ribolovna štapa i/ili pribora s po jednom udicom, a iznimno umjetni mamac – varalica može imati više od jedne udice, a najviše tri.
 
Sportski ribolov svih vrsta pastrva te mladice, glavatice i lipljana smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom i s jednom umjetnom mušicom ili varalicom, a zabranjeno je u stalnim staništima tih vrsta obavljati ribolov uz upotrebu prirodnih živih ili mrtvih mamaca..
Prilikom ribolova soma u plovilu se smije koristiti jedno bućkalo, ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.
Ribolovni alati i oprema kojima se obavlja ribolov moraju biti pod stalnim neposrednim nadzorom ribiča.
Umjetni mamac – varalica može imati najviše do tri udice (jednokuka, dvokuka ili trokuka) sa ili bez kontrakuke.
Umjetni mamac - mušica  smije imati jednu udicu sa ili bez kontrakuke.
Veličina varalice kod ribolova mladice ili glavatice ne smije biti manja od 10 cm.


Zabranjena je upotreba strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.
 
U slučaju zadržavanja ulova, ribič je obvezan isti upisati i prijaviti kroz aplikaciju m-Ribič koja se može skinuti s GooglePlay ili AppleStore.
 

VAŽNA NAPOMENA: Osim gore navedenih općih pravila sportskog ribolova u Republici Hrvatskoj, svaki ovlaštenik ribolovnog prava ima svoje interne odredbe (najveći dopušteni dnevni ulov u kilogramima ili komadima, noćni ribolov itd.) koje su određene važećim planom upravljanja.
Za kupnju dozvola kao i za sve dodatne informacije, ribiči moraju kontaktirati ovlaštenike ribolovnog prava.
Popis ovlaštenika ribolovnog prava sa pripadajućim ribolovnim zonama, adresama, brojevima telefona/faxa/e-mail adresama ribiči mogu lako naći na web stranici Hrvatskog športskog ribolovnog saveza:
 
www.ribolovni-savez.hr
 
 
HRVATSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 Zagreb
Tel. 01/3091-137
 


Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-mail slatkovodno.ribarstvo@mps.hr
 
Želimo vam dobar ulov i ugodan ribolovni odmor!


04.11.2021