Mapa weba    HR  |  EN

Rekreacijski i športski ribolov na moruŠportski i rekreacijski ribolov uređeni  su Zakonom o morskom ribarstvu i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Na ove se oblike ribolova također na odgovarajući način primjenjuju odredbe drugih propisa kojima se uređuju ribolovni alati i oprema, obavljanje ribolova te zaštita riba i drugih vodenih organizama.
Za obavljanje rekreacijskog i športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira obavlja li se sa obale ili iz brodice. Iznimno, bez dozvole rekreacijski ribolov mogu obavljati osobe mlađe od 14 godina odmetom s jednim povrazom sa ili bez korištenja štapa. U športskom ribolovu dozvoljena je upotreba podvodne puške (osobama starijima od 16 godina), bez upotrebe ronilačkih aparata. Ribolov podvodnom puškom dozvoljen je isključivo u športskom ribolovu, te je po jednom ribolovcu dozvoljeno upotreba do dva komada podvodne puške. Jednodnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru dostupne su osobama koje su članovi nekog nacionalnog saveza za športski ribolov, a godišnje športske dozvole isključivo članovima Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru.

 VRSTE RIBOLOVNIH DOZVOLE:
  • godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
  • godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
  • jednodnevne športske i rekreacijske dozvole
  • višednevne športske i rekreacijske dozvole
POSEBNE DOZVOLE:
– za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete  
 (ferala), koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje dozvole
– za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole
– za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode. Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove posebnim aktima.  Do stupanja tih akata na snagu, športski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili  javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

 
VISINA NAKNADE ZA POJEDINE VRSTE DOZVOLA
  
 
Redni broj Vrsta dozvole Naknada športski Naknada rekreacijski
  Dnevne i višednevne dozvole    
1. Dozvola za jedan (1) dan 60 kn (7,96 €) 60 kn (7,96 €)
2. Dozvola za tri (3) dana 150 kn (19,91 €) 150 kn (19,91 €)
3. Dozvola za sedam (7) dana 300 kn (39,82 €) 300 kn (39,82 €)
4. Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan 120 (15,93 €) ne izdaje se
5. Dozvola za 150 dana za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI) 10 (1,33 €) 100 (13,27 €)
6. Dozvola za 150 dana za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života 60 kn (7,96 €) 100 (13,27 €)
7. Dozvola za 150 dana za punoljetne osobe do 65. godine života 600 (79,63 €) 750 (99,54 €)
8. Dozvola za 150 dana za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocima ne izdaje se izdaje se bez naknade
9. Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana 300 kn (39,82 €) ne izdaje se
10. Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana 600 (79,63 €) ne izdaje se
  Godišnje dozvole(*)    
11. Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu HRVI) 10 (1,33 €) 100 (13,27 €)
12. Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili
65 godina života
60 kn (7,96 €) 100 (13,27 €)
13. Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života 350 (46,45 €) 500 (66,36 €)
14. Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješac kako su navedeni u posebnom propisu o otocima ne izdaje se izdaje se bez naknade
  Posebne dozvole(**)    
15. Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom 200 (26,54 €) 200 (26,54 €)
16. Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe 200 (26,54 €) 200 (26,54 €)
17. Posebna dozvola za ribolov ostima 100 (13,27 €) 100 (13,27 €)
18. Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete 100 (13,27 €) 100 (13,27 €)
19. Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu 700 (92,91 €) Ne izdaje se
 
(*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine
(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine

DOZVOLJENI RIBOLOVNI ALATI I OPREMA
 
Ribolovac koji posjeduje športsku ili rekreacijsku dozvolu, ribolov smije obavljati s plovila ili obale uz posjedovanje sljedećih ribolovnih alata:
– odmetom, ukupno do dva (2) komada;
– kančenicom, ukupno do dva (2) komada;
– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada;
– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada;
– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.
Samo vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored navedenih ribolovnih alata mogu obavljati ribolov i podvodnom puškom, ukupno do dva (2) komada.
Ribolovcu u ribolovu dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.
Godišnje dozvole vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja tih dozvola je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka tekuće kalendarske godine. Ukoliko posjeduje (kupi) godišnju dozvolu (športsku ili rekreacijsku) tada uz prethodno navedene alate ribolovac ima pravo na kupnju jedne ili više posebnih dozvola. Temeljem posebnih dozvola dopušten je ribolov samo onim alatima za koje je izdana posebna dozvola, pa tako postoje:
  • posebna dozvola za stajaći parangal, (jedan ili više njih) s ukupno do 100 udica
  • posebna dozvola za osti, ukupno jedan (1) komad
  • posebna dozvola za vrše za lov ribe, ukupno do tri (3) komada
  • posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete (feral), jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju po plovilu, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca
  • posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu s najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru. Alat za lov na veliku ribu je sistem koji čini ribolovni štap, rola i osnova (najlona ili upredenica) od kojeg svaki dio sustava ima nosivost od najmanje 30 lb ili više.
Posebne dozvole vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja istih je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.
DOPUŠTENE KOLIČINE ULOVA U ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU
U športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama po ribolovcu, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma. Dopušteno je sakupljanje morskih organizama: školjkaša, puževa i mnogočetinaša, a u dozvoljenom dnevnom ulovu udio živih školjkaša i puževa smije biti do 2 kilograma, osim dagnji (Mytilus galloprovincialis) kojih smije biti do 5 kilograma.
NAJMANJE VELIČINE ZA POJEDINE VRSTE RIBA I DR. MORSKIH ORGANIZAMA
Pravilnikom su propisane minimalne ulovne veličine riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, a osim minimalnih veličina propisanih Pravilnikom primjenjuju se i minimalne veličine propisane u Prilogu 3. Mediteranske uredbe.
 
 
ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV Najmanja veličina
1. PISCES RIBE  
Dentex dentex zubatac 30 cm
Mustelus asterias pas mekaš 80 cm
Seriola dumerili gof 45 cm
Sarda sarda palamida 45 cm
Sciaena umbra kavala 30 cm
Scorpaena scrofa škrpina 30 cm
Spondyliosoma cantharus kantar 18 cm
Squalus acanthias kostelj 66 cm
2. BIVALVIA ŠKOLJKAŠI  
Arca noe kunjka 5 cm
Mytilus galloprovincialis dagnje 6 cm
Ostrea edulis kamenica 7 cm
3. CEPHALOPODA GLAVONOŠCI  
Octopus vulgaris hobotnica 1 kg
 
 
OZNAČAVANJE ULOVA IZ ŠPORTSKOG I REKREACIJSKOG RIBOLOVA
 
Ribe ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu koje se zadržavaju, a koje moraju biti označene odsijecanjem donjeg dijela repne peraje navedeni su u tablici. Glavonošci ulovljeni u športskom i rekreacijskom ribolovu koji se zadržavaju moraju biti označeni dubokim zarezivanjem glave u predjelu između očiju, osim kod liganja namijenjenih za žive mamce. Duljina plašta lignje namijenjene za živi mamac ne smije biti veća od 20 cm.
Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.
 
ZNANSTVENI NAZIV HRVATSKI NAZIV
1. PISCES RIBE
Dentex dentex zubatac
Dicentrarchus labrax lubin (brancin)
Diplodus puntazzo pic
Diplodus sargus šarag
Diplodus vulgaris fratar
Epinephelus spp. kirnje
Lithognathus mormyrus ovčica
Merluccius merluccius oslić
Pagellus erythrinus arbun
Pagrus pagrus pagar
Polyprion americanus kirnja glavulja
Sarda sarda palamida
Sciaena umbra kavala
Seriola dumerili gof
Scorpaena scrofa škrpina
Sparus aurata komarča (orada, podlanica)
Spondyliosoma cantharus kantar
Zeus faber kovač

 
 
 
Grafički prikaz označavanja riba i glavonožaca:
 MOGUĆNOST KUPNJE DOZVOLA

Dnevne, višednevne i godišnje rekreacijske dozvole kao i pripadajuće posebne dozvole za ribolov svi korisnici (bez obzira na prebivalište) mogu kupiti u Ministarstvu poljoprivrede - Upravi ribarstva i njezinim ispostavama, kod ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov na moru te putem interneta (web shop za rekreacijski ribolov na moru).
 
Godišnje rekreacijske dozvole za umirovljenike mlađe od 65 godina života i godišnje rekreacijske dozvole za invalide Domovinskog rata (HRVI) mogu se kupiti isključivo u Ministarstvu poljoprivrede - Upravi ribarstva i njezinim ispostavama ili kod ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za prodaju dozvola (ne i putem interneta) jer navedeni korisnici prilikom kupnje dozvola trebaju dostaviti dokumentaciju o navedenom statusu.
Sve vrste dozvola za športski ribolov na moru, kao i pripadajuće posebne dozvole, ribolovac može kupiti kod udruga članica Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru (športsko ribolovni klubovi) a dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov na moru i putem interneta preko web-stranice Saveza.
 
Prilikom on line kupnje dozvola (bilo za športski ili rekreacijski ribolov na moru), po uspješno ostvarenoj kupnji, potvrda sa serijskim brojem dozvole automatski se isporučuje na pruženu e-mail adresu.12.02.2018