Mapa weba    HR  |  EN

REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone)
Rekreacijski ribolov tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) u Republici Hrvatskoj određen je Zakonom o morskom ribarstvu, Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) i Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Zakon i podzakonski propisi određuju minimalne ulovne veličine, način obavljanja ribolova kao i sve tehničke elemente obavljanja ribolova ovih vrsta. Najznačajnije odredbe su:
 • U 2014. godini nema izlovne godišnje kvote za ulov tune u rekreacijskom ribolovu (cjelokupna izlovna kvota tune u negospodarskom ribolovu za 2014. godinu raspoređena je u okviru prijavljenih natjecanja u športskom ribolovu).
 • U rekreacijskom ribolovu tune dozvoljeno je zadržati jedan primjerak tune dnevno za plovila koja posjeduju kvotu za ribolov na trofejne primjerke tune. Svaka osoba koja lovi mora imati dozvolu za lov na veliku ribu. 
 • U rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana dozvoljeno je obavljati ribolov na način ulovi i pusti.
 • U rekreacijskom ribolovu dozvoljeno je po osobi korištenje jedne dozvole dnevno.
 • Rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana dozvoljen je sa tri pribora; štap, rola sa po jednom udicom na svakom priboru, ili jednom varalicom sa dvije jednokuke, dvokuke ili trokuke udice na svakom priboru.
 • Ribolovac smije obavljati rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana uz posjedovanje dozvole za lov tuna, igluna i iglana. Te su dozvole posebne i mogu trajati jedan (1) dan, tri (3) dana ili sedam (7) dana.
 • Dozvole se mogu kupiti kod ovlaštenika za prodaju, u ministarstvu poljoprivrede i područnim jedinicama ministarstva ili elektronskim putem na web-stranicama Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.
 • Cijene dozvola utvrđuju se u iznosu: jedan dan 120,00 kn; 3 dana 300,00 kn; 7 dana 600,00 kn.
 • U rekreacijskom ribolovu tuna, igluna i iglana zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.
 • Ovlaštenik dozvole za rekreacijski ribolov tuna, igluna i iglana obvezan je Ministarstvu u roku od 24 sata po ostvarenom ulovu igluna dostaviti prijavu ulova na posebnom Obrascu prijave ulova igluna u rekreacijskom ribolovu.
 • Vrijeme lovostaja za igluna je u vremenu od 1. ožujka do 31. ožujka, te od 1. listopada do 30. studenog.
 • Dozvole za rekreacijski ribolov tune, igluna i iglana vrijede i kao dozvole za rekreacijski ribolov općenito, za razdoblje na koje su izdane.
 • Zabranjena je svaka prodaja ili nuđenje na prodaju riba ulovljenih u rekreacijskom ribolovu.


23.10.2013