Mapa weba    HR  |  EN

Akvakultura


uzgoj ili kultivacija vodenih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama preko prirodnog kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje, do i uključujući fazu izlova.UZGOJ U MORU

 
U RH marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a od školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).
Ukupna proizvodnja u marikulturi u 2022. godini iznosi 23.101 tona.
 
Tablica 1. Proizvodnja u marikulturi RH (u tonama) za razdoblje 2018.-2022.:*hama, zubatac, gof, kalifornijska pastrva, jakovljeva kapica, morska spužva
**količina proizvodnje je do 2020. zbog statističke povjerljivosti uključena pod Ostalo

  
UZGOJ U KOPNENIM VODAMA
 
Uzgoj slatkovodnih vrsta riba obavlja se u RH na dva načina, kao uzgoj toplovodnih (ciprinidnih, šaranskih) i uzgoj hladnovodnih (salmonidnih, pastrvskih) vrsta. Najznačajnije vrste u slatkovodnom uzgoju su šaran (Cyprinus carpio) i kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss).
Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2022. godini iznosi 4.118 tone.
 
Tablica 2. Proizvodnja u slatkovodnoj akvakulturi RH (u tonama) za razdoblje 2018.-2022.:*linjak, deverika, kečiga, pastrvski grgeč, afrički som, sibirska jesetra, lipljen i ostalo