Mapa weba    HR  |  EN

Akvakultura


DOSTAVA STATISTIČKIH PODATAKA O AKVAKULTURI - VAŽNO!


RADIONICA:  Unos statističkih podataka o akvakulturi u Informacijski sustav Uprave ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede

 

Obavještavaju se svi uzgajivači da će se u razdoblju od 11. do 15. ožujka 2019. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, održavati radionice o načinu unosa statističkih podataka o akvakulturi u informacijski sustav Uprave ribarstva, sukladno Pravilniku o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi („Narodne novine“ br. 13/19).

Radionice će se održavati odvojeno za različite vrste vodenih organizama.

Pozivaju se uzgajivači da se najkasnije do 08. ožujka 2019. godine prijave za sudjelovanje u odabranoj radionici pozivom na broj telefona 021 444 062 (gđa Marija Bošnjak) ili mailom na adresu: marija.bosnjak@mps.hr

Ukoliko je moguće na radionicu je potrebno donijeti prijenosno računalo.

Datum, vrijeme i mjesto održavanja radionica nalaze se u tablici ispod.
   

RADIONICA: UNOS STATISTIČKIH PODATAKA O AKVAKULTURI U INFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVE RIBARSTVA, MINISTARTSVO POLJOPRIVREDE

Mjesto održavanja Datum održavanja Vrijeme     održavanja Tema   radionice
Ston, Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1 12.3.2019. 11:00 - 13:00 školjkaši
Ston, Općina Ston, Trg kralja Tomislava 1 12.3.2019. 13:00 - 14:00 bijela riba
Zadar, HGK , Špire Brusine 16 13.3.2019. 10:00 - 11:00 školjkaši
Zadar, HGK , Špire Brusine 16 13.3.2019. 11:30 - 13:30 bijela riba
Zadar, HGK , Špire Brusine 16 13.3.2019. 14:00 - 15:00 tune
Rijeka, HOK, Bulevar oslobođenja 23 14.3.2019. 12:00 - 14:00 bijela riba
Pula, Dom obrtnika Udruženja obrtnika, ulica Svete Felicite 5a 15.3.2019. 10:00 - 12:00 školjkaši
Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, dvorana III. Kat 14.3.2019. 12:00 - 13:00 hladnovodni
Zagreb, Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, dvorana III. Kat 14.3.2019. 13:00 - 14:00 toplovodni
Osijek, Ministarstvo poljoprivrede (bivša HPŠSS) Vinkovačka cesta 63c, II. Kat 15.3.2019. 10:00 - 11:00 toplovodni
Osijek, Ministarstvo poljoprivrede (bivša HPŠSS) Vinkovačka cesta 63c, II. Kat 15.3.2019. 11.00 - 12:00 hladnovodni


4. ožujka 2019. godineUZGOJ U MORU
 
U RH marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).
Ukupna proizvodnja u marikulturi u 2017. godini iznosi 13.843 tone.
 
Proizvodnja u marikulturi RH (u tonama) za razdoblje 2013.-2017.:

Vrsta 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Dagnja 1.950 714 746 699 920
Kamenica 50 32 52 64 62
Jakovljeva kapica     0,016 0,06 0,04
Tuna 2.616 2.224 2.603 2.934 2.162
Lubin 2.826 3.215 4.075 5.310 5.616
Komarča 2.978 3.655 4.488 4.101 4.830
Hama 44 60 67 125 253
Zubatac 6 40 4 1  
Pastrva 4 13      
Romb   0,5 7 0,5  
Pagar   40      
Total (t) 10.474 9.960 12.043 13.235 13.843

  
UZGOJ U KOPNENIM VODAMA
 
Uzgoj slatkovodnih vrsta riba obavlja se u RH na dva načina, kao uzgoj toplovodnih (ciprinidnih, šaranskih) i uzgoj hladnovodnih (salmonidnih, pastrvskih) vrsta. Najznačajnije vrste u slatkovodnom uzgoju su šaran (Cyprinus carpio) i kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss).
Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2017. godini iznosi 3.272 tone.
 
Proizvodnja u slatkovodnoj akvakulturi RH (u tonama) za razdoblje 2013.-2017.:

Vrsta 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Pastrva 351 378 679 467 395
Šaran 2.100 2.284 3.401 2.698 2.039
Amur 209 288 132 134 169
Bijeli glavaš 127 194 174 135 73
Sivi glavaš 303 519 295 472 477
Linjak 1 1 3 1 1
Som 35 38 48 40 31
Smuđ 11 14 10 7 9
Štuka 6 16 9 9 12
Ostalo 92 78 81 71 66
UKUPNO (t) 3.235 3.807 4.832 4.034 3.272