Mapa weba    HR  |  EN

Stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti akvakulture


Sukladno Zakonu o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17111/18 i 144/20)  i Pravilniku o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", br. 56/2018) fizička ili pravna osoba kojoj je izdana dozvola za akvakulturu smije započeti s obavljanjem djelatnosti i obavljati djelatnost akvakulture ako je stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti akvakulture, odnosno ima zaposlenu osobu stručno osposobljenu za obavljanje djelatnosti akvakulture u punom radnom vremenu.

Stručno osposobljenom osobom smatra se osoba koja je položila kolegij koji uključuje područje uzgoja vodenih organizama na V., VI. ili VII. razini obrazovanja, kao i osoba koja je prije stupanja na snagu Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17111/18 i 144/20)  stekla uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama sukladno posebnom propisu, odnosno uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu sukladno posebnom propisu.

Ako fizička ili pravna osoba nije stručno osposobljena prema gore navedenom, odnosno nema zaposlenu stručno osposobljenu osobu u punom radnom vremenu, dužna je završiti, odnosno imati zaposlenika u punom radnom vremenu koji je završio osnovno stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture.

Osnovno stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture obavlja Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva o čemu izdaje potvrdu.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva obavlja i dodatno neobavezno usavršavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture o čemu izdaje potvrdu.

Sve potrebne informacije o održavanju tečajeva možete pronaći na slijedećem linku.