Mapa weba    HR  |  EN

Stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti akvakulture


Sukladno Zakonu o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17 )  i Pravilniku o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", br. 56/2018) fizička ili pravna osoba kojoj je izdana dozvola za akvakulturu smije započeti s obavljanjem djelatnosti i obavljati djelatnost akvakulture ako je stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti akvakulture, odnosno ima zaposlenu osobu stručno osposobljenu za obavljanje djelatnosti akvakulture u punom radnom vremenu.

Stručno osposobljenom osobom smatra se osoba koja je položila kolegij koji uključuje područje uzgoja vodenih organizama na V., VI. ili VII. razini obrazovanja, kao i osoba koja je prije stupanja na snagu Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17 )  stekla uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama sukladno posebnom propisu, odnosno uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu sukladno posebnom propisu.

Ako fizička ili pravna osoba nije stručno osposobljena prema gore navedenom, odnosno nema zaposlenu stručno osposobljenu osobu u punom radnom vremenu, dužna je završiti, odnosno imati zaposlenika u punom radnom vremenu koji je završio osnovno stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture.

Osnovno stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture obavlja Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba o čemu izdaje potvrdu.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba obavlja i dodatno neobavezno usavršavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture o čemu izdaje potvrdu.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba