Mapa weba    HR  |  EN

Skidanje obraštaja školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe u svrhu daljnjeg uzgojaUputa za popunjavanje zahtjeva za skidanje obraštaja školjkaša

Člankom 14. stavkom 6. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 130/17, 14/19, 30/23, 14/24) propisano je da Ministarstvo poljoprivrede može, uz suglasnost nositelja dozvole za akvakulturu za uzgoj ribe, rješenjem dopustiti nositelju dozvole za akvakulturu za uzgoj školjkaša skidanje obraštaja školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe isključivo u svrhu daljnjeg uzgoja, uz uvjet da je vrsta školjkaša koja se tako koristi upisana u njegovu dozvolu za akvakulturu.
Kako bi ishodio navedeno rješenje, nositelj dozvole za akvakulturu za uzgoj školjkaša treba Ministarstvu poljoprivrede podnijeti Zahtjev za skidanje obraštaja školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe u svrhu daljnjeg uzgoja (u daljnjem tekstu: Zahtjev) na obrascu koji je moguće preuzeti ovdje.
Obrazac Zahtjeva potrebno je popuniti traženim podacima točno, pravilno i u potpunosti te ga vlastoručno potpisati od strane odgovorne osobe nositelja dozvole za akvakulturu za uzgoj školjkaša, kao i odgovorne osobe nositelja dozvole za akvakulturu za uzgoj ribe, čime se ujedno i daje suglasnost putem Izjave o suglasnosti koja je sastavi dio Zahtjeva.
Popunjen i potpisan Zahtjev je moguće dostaviti:
ili
  • preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.