Mapa weba    HR  |  EN

Obavijesti


VAŽNO!


Kako je u lipnju 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi (Narodne novine, br. 61/23), kojim su između ostaloga propisani i uvjeti za upis plovila u Registar, pozivamo sve nositelje dozvole za akvakulturu, koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste plovila registrirana sukladno posebnim propisima (Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, NN 13/20 i Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 13/20), da Ministarstvu poljoprivrede podnesu zahtjev za upis plovila u Registar. Detaljne upute o postupku podnošenja zahtjeva za upis plovila u Registar dostupne su ovdje


VAŽNO!!!
 

Rok za unos statističkih podataka o uzgoju za 2022. godinu u godišnje očevidnike kao i Izvještaje o broju zaposlenih, je 31. ožujka 2023.VAŽNO!
 

Na Portalu gospodarskog ribarstva – PGR otvoreni su godišnji očevidnici za unos statističkih podataka o uzgoju za 2022. godinu kao i Izvještaji o broju zaposlenih, koje su nositelji dozvole za akvakulturu obvezni dostavljati jednom godišnje sukladno  Pravilniku o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 137/21 i 87/22).
Rok za unos podataka je 31. ožujka 2023.
 
Za sva pitanja uzgajivači se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona:
 
Marija Bošnjak: 021 444-062
Ana Brajković: 01 6473-077
ili na e-mail: akvakultura@mps.hr
27.07.2022.

Dana 27.07.2022. je u NN objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_87_1352.html22.07.2022.

U tijeku je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine, koje traje do 6. kolovoza 2022. godine, a može mu se pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21289
Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja, čija je izrada značajna prvenstveno u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali posljedično i u kontekstu daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture.VAŽNO!

Do 31.03.2022. potrebno je dostaviti godišnje statističke podatke o uzgoju kroz PGR informacijski sustav ribarstva na sljedećoj poveznici: Ministarstvo poljoprivrede - Portal gospodarskog ribarstva (ribarstvo.hr).20. siječnja 2022.


Na snagu stupio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (Narodne novine, br. 9/2022)12. siječnja 2022.


Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine održat će se dana 14. siječnja 2022. godine s početkom u 11,00 sati putem videokonferencije.

Svi zainteresirani mogu se priključiti raspravi putem sljedeće poveznice: https://us06web.zoom.us/j/84160449397
23. prosinca 2021.


Odlukom Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 351-03/21-01/120, URBROJ: 525-13/0731-21-31 od 14. prosinca 2021. godine) u javnu raspravu upućeni su Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Javna rasprava, koja uključuje objavu na internetskoj stranici, javni uvid i javno izlaganje, održat će se u razdoblju od 24. prosinca 2021. godine do 24. siječnja 2022. godine. Više informacija dostupno je na linku: https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5183 (Strateška procjena utjecaja na okoliš).14. prosinca 2021.

Na snagu je stupio novi Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (Narodne novine, br. 137/21)1. rujna 2021.

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/21) od 1. rujna 2021. godine na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske te za rješenja za koja nije Uredbom propisana druga pristojba, upravna pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave.

Slijedom navedenoga, za izdavanje dozvole za akvakulturu, dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture, kao i za upis promjene podataka u odgovarajuću dozvolu ili odobrenje, više ne postoji obveza uplate upravne pristojbe.

1.srpnja 2021.

On-line konzultacije o sadržaju Strateške studije u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine održat će se u petak, 02. srpnja 2021., u vremenu od 10:00 do 12:00, na sljedećoj poveznici: https://zoom.us/j/91644293387.
3. ožujka 2021.

Na snagu je stupio Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (Narodne novine br. 22/2021).29. siječnja 2021.


Očevidnici za prikupljanje statističkih podataka o akvakulturi za 2020. godinu su otvoreni.
Rok za prijavu podataka je 31. ožujka 2021.

 

26. siječnja 2021.


Otvoreno je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta.

Rok za slanje komentara je 11. veljače 2021.29. prosinca 2020.


30. prosinca 2020. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 144/2020).