Mapa weba    HR  |  EN

Obavijesti


23.02.2024.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 14/24) koji je stupio na snagu 15. veljače 2024. godine regulirana je mogućnost skidanja obraštaja školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe isključivo u svrhu daljnjeg uzgoja od strane nositelja dozvole za akvakulturu za uzgoj školjkaša.
Obrazac zahtjeva za skidanje obraštaja školjkaša s uzgojnih instalacija uzgajališta ribe u svrhu daljnjeg uzgoja, kao i uputa za podnošenje zahtjeva u svrhu ishođenja rješenja kojim se dopušta skidanje obraštaja školjkaša dostupni su ovdje.

 

 

VAŽNO!!!
 

Rok za unos statističkih podataka o uzgoju za 2023. godinu u godišnje očevidnike, kao i Izvještaje o broju zaposlenih, je 31. ožujka 2024.VAŽNO!
 

Na Portalu gospodarskog ribarstva – PGR otvoreni su godišnji očevidnici za unos statističkih podataka o uzgoju za 2022. godinu kao i Izvještaji o broju zaposlenih, koje su nositelji dozvole za akvakulturu obvezni dostavljati jednom godišnje sukladno  Pravilniku o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 137/21 i 87/22).
Rok za unos podataka je 31. ožujka 2024.
 
Za sva pitanja uzgajivači se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona:
 
Marija Bošnjak: 021 444-062

ili na e-mail: akvakultura@mps.hr

 

 

VAŽNO!

Kako je u lipnju 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi (Narodne novine, br. 61/23), kojim su između ostaloga propisani i uvjeti za upis plovila u Registar, pozivamo sve nositelje dozvole za akvakulturu, koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste plovila registrirana sukladno posebnim propisima (Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, NN 13/20 Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 13/20), da Ministarstvu poljoprivrede podnesu zahtjev za upis plovila u Registar. Detaljne upute o postupku podnošenja zahtjeva za upis plovila u Registar dostupne su ovdje

 


27.07.2022.

Dana 27.07.2022. je u NN objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_87_1352.html22.07.2022.

U tijeku je Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine, koje traje do 6. kolovoza 2022. godine, a može mu se pristupiti putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21289
Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine je srednjoročni akt strateškog planiranja, čija je izrada značajna prvenstveno u pogledu planiranja razvoja i pozicioniranja djelatnosti akvakulture u Republici Hrvatskoj, ali posljedično i u kontekstu daljnjeg održivog razvoja EU akvakulture.VAŽNO!

Do 31.03.2022. potrebno je dostaviti godišnje statističke podatke o uzgoju kroz PGR informacijski sustav ribarstva na sljedećoj poveznici: Ministarstvo poljoprivrede - Portal gospodarskog ribarstva (ribarstvo.hr).20. siječnja 2022.


Na snagu stupio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (Narodne novine, br. 9/2022)