Mapa weba    HR  |  EN

Obavijesti


3. ožujka 2021.

Na snagu je stupio Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (Narodne novine br. 22/2021).29. siječnja 2021.


Očevidnici za prikupljanje statističkih podataka o akvakulturi za 2020. godinu su otvoreni.
Rok za prijavu podataka je 31. ožujka 2021.

 

26. siječnja 2021.


Otvoreno je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta.

Rok za slanje komentara je 11. veljače 2021.29. prosinca 2020.


30. prosinca 2020. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 144/2020).