Mapa weba    HR  |  EN

Obavijesti


1. rujna 2021.

Sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 92/21) od 1. rujna 2021. godine na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske te za rješenja za koja nije Uredbom propisana druga pristojba, upravna pristojba se ne plaća pred tijelima državne uprave.

Slijedom navedenoga, za izdavanje dozvole za akvakulturu, dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture, kao i za upis promjene podataka u odgovarajuću dozvolu ili odobrenje, više ne postoji obveza uplate upravne pristojbe.


1.srpnja 2021.

On-line konzultacije o sadržaju Strateške studije u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine održat će se u petak, 02. srpnja 2021., u vremenu od 10:00 do 12:00, na sljedećoj poveznici: https://zoom.us/j/91644293387.
3. ožujka 2021.

Na snagu je stupio Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (Narodne novine br. 22/2021).29. siječnja 2021.


Očevidnici za prikupljanje statističkih podataka o akvakulturi za 2020. godinu su otvoreni.
Rok za prijavu podataka je 31. ožujka 2021.

 

26. siječnja 2021.


Otvoreno je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Prijedlog pravilnika o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta.

Rok za slanje komentara je 11. veljače 2021.29. prosinca 2020.


30. prosinca 2020. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 144/2020).