Mapa weba    HR  |  EN

Strane i lokalno neprisutne vrste


Korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi uređeno je Zakonom o akvakulturi (Narodne novine br. 130/17111/18 i 144/20) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 168, 28.6.2007., u daljnjem teksu: Uredba Vijeća (EZ) 708/2007) te Uredbom Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 156, 14.6.2008.).

Dozvolu za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007, izdaje Ministarstvo poljoprivrede temeljem zahtjeva fizičke ili pravne osobe koja je nositelj dozvole za akvakulturu, sukladno članku 16. Zakona o akvakulturi (Narodne novine br.  130/17111/18 i 144/20).
Uz zahtjev, pravna ili fizička osoba nositelj dozvole za akvakulturu, dostavlja i dokumentaciju u skladu s okvirnim smjernicama iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.
Zahtjev se podnosi na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Ivana Mažuranića 30, 23000 Zadar.

Zahtjev za izdavanje dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

Ministar poljoprivrede u skladu s člankom 8. stavkom 6. Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 130/17111/18 i 144/20) osniva rješenjem Savjetodavni odbor za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

Rješenje o imenovanju i osnivanju Savjetodavnog odbora za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi


Sukladno članku 17.Zakona o akvakulturi (Narodne novine br.  130/2017) i Pravilniku o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture (Narodne novine br. 10/2018) Ministarstvo poljoprivrede vodi slijedeće evidencije:

Popis zatvorenih objekata akvakulture

Registar dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

Registar unosa i prijenosa