Mapa weba    HR  |  EN


Radionice


Uprava ribarstva organizira radionice, kako u svrhu edukacije sektora akvakulture, tako i u svrhu uključivanja svih zainteresiranih strana u izradu propisa i strateških dokumenata. U radionice se, osim predstavnika sektora akvakulture, uključuju i državne i javne institucije, ministarstva, znanstvena zajednica, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave, kao i nevladine organizacije.


Radionice održane u postupku izrade Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014-2020.

Radionice održane u sklopu projekta FAO-EUROFISH "Održivi razvoj sektora akvakulture u fazi nakon izlova s naglaskom na kvalitetu, sljedivost i sigurnost"

11. Susret gospodarstvenika u akvakulturi Republike Hrvatske