Mapa weba    HR  |  EN


Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture


30. rujna 2013.

U Zagrebu su 25. – 27. rujna 2013. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i TAIEX-a boravili Španjolski stručnjaci Pablo Avila Zaragoza i Jose Carlos Macias koji su predstavnicima Uprave ribarstva i predstavnicima sektora uzgajivača održali niz predavanja sa ciljem pružanja potrebnih informacija o sadržaju i opsegu Nacionalnog višegodišnjeg strateškog plana za akvakulturu, kao i o metodologiji za izradu i implementaciju ovog dokumenta.

Vezani dokumenti:
HGK
Klaster
Methodological aspects
Organisation structure of fresh water acquaculture management in Croatia
Organisation structure of marine acquaculture management in Croatia
PSS - Department of Fisheries
Scope and Content

23. siječnja 2014.

U Zadru se 20. – 21. siječnja 2014. u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva i TAIEX-a (Technical Assistance and Information Exchange, European Commission) održala radionica: Nacionalni strateški plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014-2020 na kojoj se raspravljalo o nacrtu strateških ciljeva i prioriteta razvoja akvakulture koje je izradila Radna skupina imenovana od strane Ministarstva poljoprivrede, zadužena za izradu nacrta ove Strategije. Na radionici su sudjelovali predstavnici uzgajivača, državne i lokalne administracije, nevladinih udruga i znanosti sa ciljem sveobuhvatne rasprave svih sudionika u akvakulturi i stvaranja potrebnog okvira za izradu realne i provedive Strategije razvoja ove djelatnosti. Radionici su prisustvovali i Španjolski stručnjaci koji su prezentirali svoja iskustva na izradi ovog dokumenta.

Vezani dokumenti:
Slike Zadar 21.1.2014.
Aquaculture in the EU and the Mediterranean
European Maritime and Fisheries Fund
NSPA Uvod
OJEDA_EU Strategic guidelines 2014-01-21
OJEDA_SPAIN Aquaculture planning 2014-01-21
Slatkovodna akvakultura u RH
Status marikulture u RH
Strategic Plan for Aquaculture
Strateški ciljevi i prioriteti
SWOT analize