Mapa weba    HR  |  EN


FAO Projekt broj: TCP/RER/3301: Održivi razvoj sektora akvakulture u fazi nakon izlova s naglaskom na kvalitetu, slijedivost i sigurnost


FAO Projekt broj: TCP/RER/3301: Održivi razvoj sektora akvakulture u fazi nakon izlova s naglaskom na kvalitetu, slijedivost i sigurnost
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, u suradnji sa organizacijama FAO i EUROFISH, provodi projekt „Održivi razvoj sektora akvakulture u fazi nakon izlova s naglaskom na kvalitetu, slijedivost i sigurnost, broj: TCP/RER/3301, koji obuhvaća različitu problematiku u morskoj i slatkovodnoj akvakulturi. U ovaj projekt uključene su i Albanija, Crna gora i Turska. U sklopu projekta održane su dvije nacionalne i jedna regionalna radionica.

1. Prva nacionalna radionica “Sigurnost hrane na ribnjačarstvima i objektima za preradu ribe“ održana je u Daruvaru, 26-28 listopada 2011. Ova radionica imala je za cilj edukaciju slatkovodnih uzgajivača o EU higijenskom paketu i njegovoj primjeni na šaranskim ribnjacima, kao i uvjete za plasman slatkovodne ribe na EU tržište.

Vezani dokumenti:
EU Hygiene Package
Health managment of carps, use of chemicals and veterinary drugs
Export of live fish to EU
Principles of GHP, HACCP and their application in fish processing
General requirements for export of fish and fishery products to the EU
Market for carps in Europe and types of products

2. Druga nacionalna radionica „Zahtjevi tržišta prema ribi porijeklom iz uzgoja“ održana je u Zadru, 8-10 svibnja 2012. Ova radionica imala je za cilj edukaciju uzgajivača bijele morske ribe  o tržištu, promociji, standardima i marketingu ovih proizvoda.

Vezani dokumenti:
EU financial support to aquaculture
Farmed fish and nutrition
Farmed salmon
International guidelines to ensure quality and safety
Izazovi i mogućnosti za hrvatske uzgajivače
Market for farmed freshwater fish in EU
Market promotion of farmed fish
Market promotion tools in the aquaculture sector
Preferencije hrvatskih potrošača prema ribi porijeklom iz uzgoja
Promotional activities of aquaculture products in France
Tržište za ribu iz uzgoja u RH

3. Održana je i „Radionica o službenom uzorkovanju proizvoda ribarstva i živih školjkaša“ 18. studenog 2012. u Veterinarskom zavodu u Splitu. Ova radionica imala je za cilj  upoznavanje službenih osoba (veterinarskih inspektora) s procedurama uzorkovanja, slanja i pretrage uzoraka proizvoda ribarstva i živih škjoljkaša.

Vezani dokumenti:
Norovirus u školjkama
Službeno uzorkovanje proizvoda ribarstva i školjkaša
Službeno uzorkovanje i pretrage proizvoda ribarstva i školjkaša

4. Regionalna radionica održana je 31. listopada - 02. studenog 2012. u Bodrumu (Turska). Radionici su prisustvovali predstavnici svih zemalja koje sudjeluju u projektu (Albanija, Crna Gora, Hrvatska, i Turska). Hrvatsku su zastupali predstavnici uzgajivača, Savjetodavne službe i Uprave ribarstva. Razmijenjena su iskustva u okviru provedenih nacionalnih radionica i predviđeno je produženje trajanja projekta za daljnjih 6 mjeseci. Planirano je održavanje još jedne nacionalne radionice na proljeće 2013. koja će ciljati sve uzgajivače, i koja će obraditi problematiku plasmana i brendiranja proizvoda iz uzgoja.

Vezani dokumenti:
Sustainable development of aquaculture sector from a post harvest perspective with focus on quality, safety, traceability

5. Treća nacionalna radionica „Proizvodi akvakulture na domaćem tržištu i tržištu EU“ održana je u Zadru je 06. i 07. lipnja 2013. Ova radionica imala je za cilj educirati sve hrvatske uzgajivače, kako morske tako i slatkovodne, kako plasirati svoje proizvode na domaće i EU tržište i kako steći povjerenja potrošača. Ovom radionicom ujedno je i završen čitav projekt.

Vezani dokumenti:
Promotion of Farmed Fish in Europe
GHP, HACCP and Quality Managment Schemes
The Role of Producer Organizations
Market Requirements for the Aquaculture Industry in Croatia
General Requirements for Export of Fishery Products to the EU
Implementation of EU Regulations in Marine Aquaculture and Fish Processing Establishment
Traceability Practices in Aquaculture and Fish Processing Industry
Certification Schemes for Aquaculture
Niche Markets and New Products
Supermarkets in Fresh Fish Distribution: Role and Requirements
Slika1
Slika2