Mapa weba    HR  |  EN

Zakonska regulativa


4. siječnja 2018. godine na snagu je stupio Zakon o akvakulturi (Narodne novine br. 130/2017) kojim su izvan snage stavljeni članci vezani za uzgoj u Zakonu u morskom ribarstvu (Narodne novine br. 81/13, 14/14, 152/14) i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 - ispravak, 49/2005 - pročišćeni tekst , 14/2014).

1. veljače 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture (Narodne novine br.
10/2018).

1. ožujka 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o dozvoli za akvakulturu (Narodne novine br. 
17/2018) kojim su izvan snage stavljeni Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (Narodne novine br. 76/11) te odredbe članaka 2. do 7a. Pravilnika o akvakulturi (Narodne novine 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

28. lipnja 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture (Narodne novine br.
56/2018) kojim su izvan snage stavljeni Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama (Narodne novine br.  76/11) te odredbe članaka 8. do 22. Pravilnika o akvakulturi (Narodne novine br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

8. prosinca 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o kriterijima za utrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru (Narodne novine, br.
106/2018) kojim je izvan snage stavljen Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama (NN 59/12).

14. veljače 2019. godine na snagu je stupio Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (Narodne novine, br. 13/2019) kojim se izvan snage stavljaju Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11, 52/12 i 16/13) te odredbe članaka 23.-28. Pravilnika o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

21. veljače na snagu stupa Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 15/2019).