Mapa weba    HR  |  EN

Zakonska regulativa


Zakon o akvakulturi (Narodne novine br. 130/2017)

Zakon o izmjenama Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 111/2018)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 144/2020)

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 33/2023)
 

Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture (Narodne novine br. 10/2018)


Pravilnik o dozvoli za akvakulturu (Narodne novine br. 17/2018)

Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture (Narodne novine br. 56/2018)

Pravilnik o kriterijima za utrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru (Narodne novine, br. 106/2018)

Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (Narodne novine, br. 137/2021 i 87/2022)

Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 15/2019)

Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (Narodne novine, br. 22/2021, 9/2022 i 8/2023)

Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) (Narodne novine, br. 63/2022)

Pravilnik o Registru plovila u akvakulturi (Narodne novine, br. 61/2023)