Mapa weba    HR  |  EN

Zakonska regulativa


4. siječnja 2018. godine na snagu je stupio Zakon o akvakulturi (Narodne novine br. 130/2017) kojim su izvan snage stavljeni članci vezani za uzgoj u Zakonu u morskom ribarstvu (Narodne novine br. 81/13, 14/14, 152/14) i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005 - ispravak, 49/2005 - pročišćeni tekst , 14/2014).

1. veljače 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture (Narodne novine br.
10/2018).

1. ožujka 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o dozvoli za akvakulturu (Narodne novine br. 
17/2018) kojim su izvan snage stavljeni Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (Narodne novine br. 76/11) te odredbe članaka 2. do 7a. Pravilnika o akvakulturi (Narodne novine 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

28. lipnja 2018. godine na snagu je stupio Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture (Narodne novine br. 56/2018) kojim su izvan snage stavljeni Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama (Narodne novine br.  76/11) te odredbe članaka 8. do 22. Pravilnika o akvakulturi (Narodne novine br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).


Do stupanja na snagu ostalih provedbenih propisa iz Zakona o akvakulturi na snazi ostaju sljedeći provedbeni propisi:

1. MARIKULTURA

Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama (NN 59/12)

Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11, 52/12 i 16/13)

 2. SLATKOVODNA AKVAKULTURA 
 
Pravilnik o akvakulturi (NN 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11) - osim odredbi članaka 2. - 22.