Mapa weba    HR  |  EN

Popis naziva riba i/ili drugih morskih organizama i popis osjetljivih vrsta


Sukladno članku 5. stavku 5. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“ broj 114/2023) objavljen je popis naziva riba i/ili drugih morskih organizama i popis osjetljivih vrsta morskih sisavaca, hrskavičnjača, morskih ptica i morskih kornjača za koje se bilježi slučajni ulov i puštanje.

Popis morskih organizama

Popis osjetljivih vrsta