Mapa weba    HR  |  EN


Prijava pozicije u slučaju kvara VMS-a


U slučaju tehničkog kvara ili prestanka rada uređaja za satelitsko praćenje instaliranog na ribarskom plovilu zapovjednik ili njegov predstavnik mora, od trenutka kad je događaj otkriven ili od trenutka kad je on o tome obaviješten, svaka 4 sata slati koordinate zadnje pozicije ribarskog plovila na e-mail rmc@mps.hr .

 

03.10.2019