Mapa weba    HR  |  EN


STRANICA U IZRADI

Dokumenti


 • 30.05.2011
  Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima, NN 59/11   Više >>
 • 30.05.2011
  Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 59/11   Više >>
 • 18.05.2011
  Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, NN 55/11   Više >>
 • 11.05.2011
  Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) udičatskim alatima u gospodarskom ribolovu u 2011. godini, NN 53/11   Više >>
 • 11.05.2011
  Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATHHING VESSELS), NN 53/11   Više >>
 • 11.05.2011
  Odluka o provedbi programa promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i tegljačima, NN 53/11   Više >>
 • 11.05.2011
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), NN 53/11   Više >>
 • 04.05.2011
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kriz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljenje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2011. godini, NN 51/11   Više >>
 • 30.03.2011
  Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, NN 37/11   Više >>
 • 25.03.2011
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu koćarskog ribolova, NN 35/11   Više >>
 • 23.03.2011
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu, NN 34/11   Više >>
 • 23.03.2011
  Ispravak Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, NN 34/11   Više >>
 • 21.03.2011
  Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, NN 32/11   Više >>
 • 21.03.2011
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (thunnus thynnus), igluna (xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone), NN 31/11   Više >>
 • 09.03.2011
  Ispravak Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), Igluna (Xiphias gladius) i Iglana ( Tetrapturus belone), NN 29/11   Više >>
 • 02.03.2011
  Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana, NN 26/11   Više >>
 • 28.02.2011
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 25/11   Više >>
 • 12.01.2011
  Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH, NN 5/11   Više >>
 • 05.01.2011
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akvakulturi, NN 3/11   Više >>
 • 31.12.2010
  Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 148/10   Više >>
 • 31.12.2010
  Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 148/10   Više >>
 • 24.12.2010
  Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 145/10   Više >>
 • 22.12.2010
  Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 144/10   Više >>
 • 22.12.2010
  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 144/10   Više >>
 • 15.12.2010
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 141/10   Više >>
 • 12.11.2010
  Odluka o zabrani ribolova tuna u 2010. godini, NN 126/10   Više >>
 • 08.11.2010
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini, NN 124/10   Više >>
 • 20.10.2010
  Pravilnik o načinu prikupljanja i obavješćivanja o cijenama proizvoda ribarstva, NN 118/10   Više >>
 • 06.10.2010
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu ulaganjima u ribarske luke i iskrcajna mjesta u 2010. godini, NN 114/10   Više >>
 • 06.10.2010
  Naredba o lovostaju igluna, NN 114/10   Više >>
 • 22.09.2010
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu NN 110/10   Više >>
 • 06.09.2010
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture, NN 105/10   Više >>
 • 13.08.2010
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2010. godini, NN 98/10   Više >>
 • 13.08.2010
  Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu, NN 98/10   Više >>
 • 16.06.2010
  Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture, NN 74/10   Više >>
 • 24.05.2010
  Pravilnik o provedbim mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" za 2010. godinu, NN 63/10   Više >>
 • 24.05.2010
  Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i Ribarstvenom monitoring centru, NN 63/10   Više >>
 • 24.05.2010
  Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 63/10   Više >>
 • 24.05.2010
  Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 63/10   Više >>
 • 24.05.2010
  Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama, NN 63/10   Više >>
 • 13.05.2010
  Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune, NN 60/10   Više >>
 • 07.05.2010
  Zakon o morskom ribarstvu, NN 56/10   Više >>
 • 06.05.2010
  Konačni popis plovila ovlaštenika povlastice koji imaju pravo obavljati ribolov tune (Thunnus Thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini s individulanim kvotama   Više >>
 • 30.04.2010
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o akvakulturi, NN 53/10   Više >>
 • 30.04.2010
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama, NN 53/10   Više >>
 • 30.04.2010
  Ispravak Odluke o dodjeli izlovne kvote za riblovo tune plivaricom tunolovkom u 2010. godini, NN 53/10   Više >>
 • 28.04.2010
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru, NN 52/10   Više >>
 • 28.04.2010
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu, NN 52/10   Više >>
 • 26.04.2010
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 51/10   Više >>
 • 26.04.2010
  Odluka o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2010. godini, NN 51/10   Više >>
 • 26.04.2010
  Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 51/10   Više >>
 • 23.04.2010
  Naredba o izmjenama Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova, NN 50/10   Više >>
 • 23.04.2010
  Naredba o izmjenama Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova, NN 50/10   Više >>
 • 21.04.2010
  Pravilnik o ribarskim zadrugama, NN 48/10   Više >>
 • 16.04.2010
  Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a, NN 46/10   Više >>
 • 07.04.2010
  Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva, NN 41/10   Više >>
 • 26.03.2010
  Pravilnik o tržišnim standardima određenih proizvoda ribarstva, NN 37/10   Više >>
 • 26.03.2010
  Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša, NN 37/10   Više >>
 • 12.02.2010
  Pravilnik o potvrdi sukladnosti za izvoz proizvoda ribarstva, NN 20/10   Više >>
 • 18.01.2010
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), NN 9/10   Više >>
 • 29.12.2009
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama, NN 156/09   Više >>
 • 21.12.2009
  Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu, NN 153/09   Više >>
 • 18.12.2009
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 152/09   Više >>
 • 31.10.2009
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima, NN 131/09   Više >>
 • 31.10.2009
  Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova, NN 131/09   Više >>
 • 31.10.2009
  Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 131/09   Više >>
 • 30.10.2009
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 130/09   Više >>
 • 30.10.2009
  Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu, NN 130/09   Više >>
 • 14.10.2009
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinkom zaljevu i Neretvanskom kanalu, NN 123/09   Više >>
 • 01.10.2009
  Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru, NN 119/09   Više >>
 • 30.09.2009
  Naredba o lovostaju igluna, NN 118/09   Više >>
 • 19.08.2009
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 100/09   Više >>
 • 29.07.2009
  Podaci o gospodarskom ribolovu na moru u 2008. godini po županijama    Više >>
 • 01.07.2009
  Odluka o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna NN 76/09   Više >>
 • 19.06.2009
  Odluka o produljenju razdoblja ribolova za plivarice tunolovke u 2009. NN 70/09   Više >>
 • 10.06.2009
  Pavilnik o tržnim standardima određenih proizvoda ribarstva NN 67/09   Više >>
 • 10.06.2009
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune NN 67/09   Više >>
 • 08.06.2009
  Ispravak Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, NN 66/09   Više >>
 • 03.06.2009
  Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, NN 64/09   Više >>
 • 22.05.2009
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlatici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama, NN 59/09   Više >>
 • 22.05.2009
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akvakulturi, NN 59/09   Više >>
 • 11.03.2009
  Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima područjima za ponovno polaganje živih školjkaša za 2009. godinu NN 31/09   Više >>
 • 11.02.2009
  Pravilnik o poratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu NN 18/09   Više >>
 • 01.01.2009
  Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 19.12.2008
  Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu   Više >>
 • 17.12.2008
  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 09.12.2008
  Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava   Više >>
 • 19.11.2008
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 10.11.2008
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila   Više >>
 • 28.10.2008
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 20.10.2008
  Naredba o ograničenju broja odobrenja za obavljanje malog ribolova   Više >>
 • 16.10.2008
  Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći subjektima u ribarstvu zbog teškoća u poslovanju   Više >>
 • 13.10.2008
  Naredba o lovostaju igluna (Xiphias gladius) u 2008. godini   Više >>
 • 07.10.2008
  Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus)   Više >>
 • 20.09.2008
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 14.08.2008
  Odluka i Procedura o postupanju ovlaštenih osoba u provođenju Plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša za 2008. godinu (NN 91/08)   Više >>
 • 09.07.2008
  Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša za 2008. godinu   Više >>
 • 13.06.2008
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus)   Više >>
 • 02.06.2008
  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravinika o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 23.05.2008
  Odluka o primjeni ICCAT nacrta Zajedničke međunarodne inspekcije   Više >>
 • 01.01.2008
  Pravilnik o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 17.12.2007
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov   Više >>
 • 17.12.2007
  Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim alatima i na određeno vrijeme   Više >>
 • 17.12.2007
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru   Više >>
 • 07.12.2007
  Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru   Više >>
 • 02.11.2007
  Dopuna popisa ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva   Više >>
 • 25.10.2007
  Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele ribe na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora   Više >>
 • 25.10.2007
  Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora   Više >>
 • 26.06.2007
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 16.05.2007
  Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja za 2007. godinu   Više >>
 • 23.03.2007
  Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus   Više >>
 • 23.03.2007
  Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora   Više >>
 • 21.03.2007
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima   Više >>
 • 21.03.2007
  Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 20.02.2007
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora   Više >>
 • 30.12.2006
  Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 26.12.2006
  Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 22.12.2006
  Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 13.12.2006
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila   Više >>
 • 13.12.2006
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama   Više >>
 • 07.09.2006
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu   Više >>
 • 21.08.2006
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru   Više >>
 • 10.06.2006
  Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila   Više >>
 • 15.05.2006
  Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 26.04.2006
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru   Više >>
 • 26.04.2006
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 13.04.2006
  Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus   Više >>
 • 13.01.2006
  Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 13.01.2006
  Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru   Više >>
 • 10.01.2006
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 10.01.2006
  Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova   Više >>
 • 01.01.2006
  Pravilnik o rekreacijskom ribolovu na moru   Više >>
 • 01.01.2006
  Pravilnik o športskom ribolovu na moru   Više >>
 • 01.01.2006
  Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama   Više >>
 • 16.12.2005
  Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske   Više >>
 • 07.12.2005
  Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove   Više >>
 • 01.12.2005
  Pravilnik o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 18.11.2005
  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama   Više >>
 • 18.08.2005
  Pravilnik o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora   Više >>
 • 14.08.2005
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima   Više >>
 • 12.08.2005
  Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 04.08.2005
  Lista zahtjeva za izgradnju i modernizaciju ribarske flote te lista neprihvaćenih zahtjeva   Više >>
 • 15.07.2005
  Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva   Više >>
 • 14.07.2005
  Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov   Više >>
 • 14.07.2005
  Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 14.07.2005
  Pravilnik o akvakulturi   Više >>
 • 14.07.2005
  Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 14.07.2005
  Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 03.06.2005
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na mora   Više >>
 • 25.05.2005
  Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima, određenim ribolovnim alatima i na određeno vrijeme   Više >>
 • 20.05.2005
  Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba   Više >>
 • 02.05.2005
  Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu tuna - Thunnus thynnus   Više >>
 • 29.04.2005
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu   Više >>
 • 29.04.2005
  Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove   Više >>
 • 25.04.2005
  Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja školjkaša   Više >>
 • 21.04.2005
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu   Više >>
 • 15.04.2005
  Zakon o slatkovodnom ribarstvu - pročišćeni tekst   Više >>
 • 07.04.2005
  Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus   Više >>
 • 19.01.2005
  Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 27.12.2004
  Pravilnik o popisu ulova u športskom ribolovu   Više >>
 • 20.12.2004
  Pravilnik o dozvolama za športski ribolov   Više >>
 • 18.12.2004
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 26.11.2004
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 17.11.2004
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske   Više >>
 • 02.11.2004
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu   Više >>
 • 01.11.2004
  Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu   Više >>
 • 28.09.2004
  Pravilnik o izradi gospodarske osnove i godišnjeg plana u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 28.09.2004
  Pravilnik o izradi gospodarske osnove i godišnjeg plana u slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 01.09.2004
  Pravilnik o veterinarsko- zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša   Više >>
 • 02.07.2004
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru   Više >>
 • 15.05.2004
  Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o programu za polaganje ribičkog ispita i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu   Više >>
 • 20.04.2004
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 19.04.2004
  Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu   Više >>
 • 19.04.2004
  Pravilnik o Programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ri   Više >>
 • 16.04.2004
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijsko-športskog ribolov   Više >>
 • 02.04.2004
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i Registru o izdanim povlasticama   Više >>
 • 25.02.2004
  Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thynnus)   Više >>
 • 13.11.2003
  Pravilnik o ribočuvarskoj službi   Više >>
 • 11.11.2003
  Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov   Više >>
 • 08.09.2003
  Pravilnik o načinu korištenja sredstava od naknadi za obavljanje ribolova na moru   Više >>
 • 25.07.2003
  Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava   Više >>
 • 04.06.2003
  Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dio troškova programa razvitka ribarstva u uzgojno selekcijskom radu   Više >>
 • 26.05.2003
  Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona   Više >>
 • 07.05.2003
  Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu   Više >>
 • 07.05.2003
  Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova   Više >>
 • 07.05.2003
  Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu   Više >>
 • 07.05.2003
  Pravilnik o Programu i načinu polaganja ribarskog ispita   Više >>
 • 07.05.2003
  Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu   Više >>
 • 11.04.2003
  Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugi morskih organizama   Više >>
 • 19.02.2003
  Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov   Više >>
 • 14.01.2003
  Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 19.12.2002
  Pravilnik o Programu ispita za obavljanje uzgoja, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti i obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra   Više >>
 • 19.12.2002
  Pravilnik o Programu za polaganje ispita za akvakulturu, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom   Više >>
 • 18.12.2002
  Pravilnik o Programu za polaganje ribočuvarskog ispita i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu   Više >>
 • 11.12.2002
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 04.12.2002
  Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama   Više >>
 • 02.12.2002
  Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet   Više >>
 • 02.12.2002
  Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijs   Više >>
 • 28.11.2002
  Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava   Više >>
 • 28.11.2002
  Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona   Više >>
 • 03.10.2002
  Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov   Više >>
 • 26.08.2002
  Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 26.08.2002
  Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade štete počinjene ribama i drugim morskim organizmima   Više >>
 • 17.05.2002
  Pravilnik o popisu u akvakulturi   Više >>
 • 29.04.2002
  Pravilnik o povlastici za gospodarski ribolov i Upisniku o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov   Više >>
 • 29.04.2002
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 20.03.2002
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov   Više >>
 • 18.03.2002
  Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove   Više >>
 • 15.03.2002
  Pravilnik o povlastici za akvakulturu i Upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu   Više >>
 • 15.03.2002
  Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i Registru o izdanim povlasticama   Više >>
 • 09.01.2002
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju rekreacijsko - športskog ribolova na moru   Više >>
 • 15.12.2001
  Pravilnik o izmjenam Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 14.12.2001
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova   Više >>
 • 14.12.2001
  Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov   Više >>
 • 05.12.2001
  Pravilnik o rekreacijsko - športskom ribolovu na moru   Više >>
 • 30.11.2001
  Zakon o slatkovodnom ribarstvu   Više >>
 • 19.06.2001
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanje gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 10.01.2001
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu potvrde i nakandi za obavljanje malog ribolova   Više >>
 • 10.01.2001
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru   Više >>
 • 14.12.2000
  Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova   Više >>
 • 10.10.2000
  Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 23.08.2000
  Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 21.06.2000
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovu ludrom,zagonicom i fružatom   Više >>
 • 11.10.1999
  Pravilnik o naknadi,obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijko-športskog ribolova na moru   Više >>
 • 20.04.1999
  Pravilnik o naknadi za obavljanje malog ribolova   Više >>
 • 01.04.1999
  Zakon o otocima   Više >>
 • 31.03.1999
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o privrednom i sportskom ribarstvu, uzgoju riba i drugih morskih životinja   Više >>
 • 18.01.1999
  Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelovanja pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama   Više >>
 • 13.10.1997
  Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 19.09.1997
  Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru   Više >>
 • 16.09.1997
  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ribarskog insperktora za morsko ribarstvo   Više >>
 • 21.08.1997
  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajčicama   Više >>
 • 03.07.1997
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanje ribolova mrežama stajaćicama   Više >>
 • 20.06.1997
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribarstva pridenom povlačnom mrežom koćom   Više >>
 • 18.06.1997
  Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 05.05.1997
  Zakon o morskom ribarstvu   Više >>
 • 16.04.1997
  Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajačicama   Više >>
 • 14.01.1997
  Pravilnik o dopuni Pravilnika o granicama u ribolovnom moru RH   Više >>
 • 15.10.1996
  Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu   Više >>
 • 15.10.1996
  Pravilnik o stučnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova   Više >>
 • 02.07.1996
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu   Više >>
 • 05.06.1996
  Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH   Više >>
 • 05.06.1996
  Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru   Više >>
 • 22.08.1995
  Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u RH   Više >>
 • 15.02.1991
  Pravilnik o legitimaciji inspektora za slatkovodno ribarstvo   Više >>
 • 15.02.1991
  Zakon o morskom ribarstvu   Više >>
 • 15.02.1991
  Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna na uzgajališta u 2011. godini, NN 25/11   Više >>
 • 15.02.1991
  Naputak o utvrđivanju postupaka i kriterija za provedbu Odluke o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, NN 32/11    Više >>