Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1886
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA14.08.2005