Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o dozvolama za športski ribolov


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
3139
Na temelju članka 64. stavka 4. točke 2. Zakona o slatkovod¬nom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01 i 174/04), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
PRAVILNIK
O DOZVOLAMA ZA ŠPORTSKI RIBOLOV


Pravilnik o dozvolama za športski ribolov

20.12.2004