Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu tuna - Thunnus thynnus


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1068
Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 49. stavka 1. točke 1., 2. 3. i 5. i članka 58. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O RIBOLOVU TUNA – Thunnus thynnus


02.05.2005