Mapa weba    HR  |  EN


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu


HRVATSKI SABOR
933

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. travnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1286/2
Zagreb, 6. travnja 2005.


Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.21.04.2005