Mapa weba    HR  |  EN


Zakon o slatkovodnom ribarstvu - pročišćeni tekst


NN 49/05
ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA
949
Na temelju članka 59. podstavka šestoga Poslovnika Hrvatskoga pročišćeni tekst Zakona o slatkvodnom ribarstvu Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je utvrdio na 40. sjednici održanoj 1. travnja 2005.
Pročišćeni tekst Zakona o slatkovodnom ribarstvu obuhvaća tekst Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine« br. 106/01.), te njegove izmjene i dopune objavljene u »Narodnim novinama«, br. 174/04., 7/03. i 10/05. – ispravak, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.
Klasa: 012-12/01-06/04
Zagreb, 1. travnja 2005.
Potpredsjednik
odbora za zakonodavstvo
Josip Leko, dipl. iur., v. r.
ZAKON
O SLATKOVODNOM RIBARSTVU
(Pročišćeni tekst)


Zakon o slatkovodnom ribarstvu - pročišćeni tekst

15.04.2005