Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1888
Na temelju članka 48. stavka 3. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA12.08.2005