Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru


Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrijebljavati u gospodarskom ribolovu na moru

13.10.1997