Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama


        MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1034
Na temelju članka 48. stavka 3. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu »Narodne novine«, br. 74/94, 57/96 i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O ZAŠTITI RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA21.03.2007