Mapa weba    HR  |  EN


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu


HRVATSKI SABOR
3014
Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 26. studenoga 2004. godine.
Broj: 01-081-04-3671/2
Zagreb, 30. studenoga 2004.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU


Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu

18.12.2004