Mapa weba    HR  |  EN


Konačni popis plovila ovlaštenika povlastice koji imaju pravo obavljati ribolov tune (Thunnus Thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini s individulanim kvotama


Konačni popis plovila ovlaštenika povlastice koji imaju pravo obavljati ribolov tune (Thunnus Thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini s individulanim kvotama

06.05.2010