Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
942
Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 49. stavka 1. točke 1., 2. 3. i 5. i članka 58. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94; 57/96; 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi
NAREDBU
O RIBOLOVU TUNA – Thunnus thynnus


Naredba o ribolovu tuna - Thunnus thynnus

13.04.2006