Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru


Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotreijebljavati u gospodarsko ribolovu na moru

05.06.1996