Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima


        MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA
1033
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu »Narodne novine« br. 74/94, 57/96 i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA21.03.2007