Mapa weba    HR  |  EN


Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru


Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o vrsti i količini ribolovinih alata i opreme koja se smije upotrijebljavati u gospodarskom ribolovu na moru

18.06.1997