Mapa weba    HR  |  EN


Tržišna kompenzacija


Tržišna kompenzacija isplaćivati će se u slučaju podnošenja pojedinačnog Zahtjeva u iznosu od 12% od cijene riba i drugih morskih organizama te u slučaju podnošenja skupnog Zahtjeva putem ribarske zadruge u iznosu od 14% od cijene riba i drugih morskih organizama, a sukladno količinama prikazanima u izdanim računima/otpremnicama/carinskim deklaracijama. Navedena cijena utvrditi će se ili kao prosječna cijena riba i drugih morskih organizama ili će predstavljati cijenu iz dostavljenih računa za prodanu ribu i druge morske organizme, što korisnik mora naznačiti u Zahtjevu (skupni Zahtjev za članove ribarskih zadruga mora biti obračunat ili po prosječnim cijenama ili po cijenama iz dostavljenih računa ).
Prosječna cijena proizvoda predstavlja prosječnu cijenu dobivenu iz svih prodajnih listova za vrste za koje se isplaćuje tržišna kompenzacija kroz pojedino obračunsko razdoblje, a objavljivat će se na mrežnim stranicama Uprave ribarstva. Utvrđeni postotak od objavljenih prosječnih cijena ili od cijene prikazane po računima množi se s prikazanom količinom što predstavlja obračun iznosa za tržišnu kompenzaciju. Zahtjevi se šalju s naznakom „Za tržišnu kompenzaciju“ na adrese kako slijedi:
 
 
Nadležna ispostava Adresa
Pula Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Zagreb, Planinska 2A, 10000 Zagreb
Rijeka
Split
Zadar Ivana Mažuranića 30, 23 000 Zadar
Senj Obala dr. Franje Tuđmana 6, 53 000 Senj
Šibenik Solinska 84, 21 000 Split
Dubrovnik Marka Marojice 4, 20 000 Dubrovnik

Upućuju se ribarske zadruge da skupni zahtjev za tržišnu kompenzaciju  upute na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2, 10 000 Zagreb. 

NAPOMENA: Uz svaki podneseni Zahtjev korisnik je u skladu s posebnim propisima dužan dostaviti upravnu pristojbu od 20,00 HRK.
 
Pravilnik (NN 39/2016)
Obrazac I - Zahtjev za  tržišnu kompenzaciju
Obrazac II
Obrazac III

Prosječne cijene za obračunsko razdoblje siječanj - ožujak 2014.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj - lipanj 2014.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje srpanj - rujan 2014.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje listopad - prosinac 2014.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje siječanj - ožujak 2015.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj - lipanj 2015.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje srpanj - rujan 2015.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje listopad - prosinac 2015.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje siječanj - ožujak 2016.
Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj - lipanj 2016.


Popis korisnika potpore za I.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2014.

Popis korisnika potpore za III.kvartal 2014.
Popis korisnika potpore za IV.kvartal 2014.

Popis korisnika potpore za I.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2015.
Popis korisnika potpore za III.kvartal 2015.

Popis korisnika potpore za IV.kvartal 2015.

Popis korisnika potpore za I.kvartal 2016.
Popis korisnika potpore za II.kvartal 2016.14.04.2015