Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene srpanj-rujan 2014


 
R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) srpanj  - rujan 2014.
1. ARBUN 19,72
2. BATOGLAVAC 11,16
3. BEŽMEK 15,45
4. BUKVA 6,28
5. CIPLI 11,97
6. DAGNJA 11,11
7. FRATAR 52,69
8. GAVUN OBIČNI 22,56
9. GAVUN OLIGA 27,27
10. GIRA OBLICA 13,54
11. GIRA OŠTRULJA 11,50
12. GOF 54,01
13. GOLUB 9,86
14. GRDOBINA 47,85
15. HAMA 60,00
16. HLAP 234,87
17. HOBOTNICA 41,61
18. IVERCI 70,59
19. JAKOVLJEVA KAPICA 54,99
20. JASTOG 290,20
21. JEGULJA 15,00
22. JEŽEVI 11,31
23. KAMENICA 8,08
24. KANOĆA 21,68
25. KANTAR 47,70
26. KANJAC 16,73
27. KAPICE 23,80
28. KAVALA 151,91
29. KIRNJA 80,00
30. KOKOŠ 20,00
31. KOKOTI 27,43
32. KOMARČA 98,96
33. KORAF 50,00
34. KOVAČ 166,64
35. KOZICE 30,61
36. KUĆICA 73,76
37. KUNJKA 46,83
38. LIGNJA 54,32
39. LIGNJUN 12,67
40. LISTOVI - ŠVOJE 71,89
41. LUBIN 82,42
42. MAČKE 18,45
43. MODRAŠ 9,30
44. MURINA 13,56
45. MUZGAVAC 20,17
46. OKAN 17,50
47. OSLIĆ 30,04
48. OVČICA 91,41
49. PAGAR 112,38
50. PAS KOSTELJ 37,29
51. PAS MEKUŠ 37,85
52. PATARAČA 19,40
53. PAUK 13,16
54. PIC 63,80
55. PIŠMOLJ 12,06
56. PRNJAVICA 64,73
57. RAKOVICA 40,74
58. RAŽE 24,08
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 9,78
60. ROMBI 58,13
61. RUMENKA 35,67
62. SALPA 22,65
63. SIPA 34,23
64. SIPICE 22,66
65. ŠARAG 113,01
66. ŠKAMP 93,35
67. ŠKARAM 35,77
68. ŠKRPINA 157,10
69. ŠKRPUN 19,23
70. ŠPAR 21,13
71. TABINJA 16,79
72. TRLJA BLATARICA 16,80
73. TRLJA KAMENJARKA 55,06
74. UGOR 18,21
75. UGOTICA 10,05
76. UŠATA 18,13
77. VOLCI 14,27
78. VRANA 29,78
79. ZEZAVAC 15,52
80. ZUBATAC 148,17