Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za obračunsko razdoblje siječanj-ožujak 2016.


 
R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) siječanj  - ožujak 2016. 
1. ARBUN 14,98
2. BATOGLAVAC (divlji arbun) 22,23
3. BEŽMEK 19,16
4. BUKVA 9,09
5. CIPLI 20,23
6. DAGNJA 11,14
7. FRATAR 46,75
8. GAVUN OBIČNI 17,91
9. GAVUN OLIGA 35,96
10. GIRA OBLICA 11,14
11. GIRA OŠTRULJA 16,46
12. GOF 44,22
13. GOLUB 10,41
14. GRDOBINA 46,62
15. HAMA 20,29
16. HLAP 32,14
17. HOBOTNICA 38,86
18. IVERCI 65,48
19. JAKOVLJEVA KAPICA 56,30
20. JASTOG 311,18
21. JEGULJA 60,00
22. JEŽEVI 9,22
23. KAMENICA 24,85
24. KANOĆA 11,91
25. KANTAR 65,13
26. KANJAC 22,27
27. KAPICE 16,03
28. KAVALA 117,62
29. KIRNJA 59,24
30. KOKOŠ 21,32
31. KOKOTI 44,51
32. KOMARČA 69,83
33. KORAF (korbel) 62,93
34. KOVAČ 130,76
35. KOZICE 24,27
36. KUĆICA 62,62
37. KUNJKA 46,25
38. LIGNJA 69,23
39. LIGNJUN 12,63
40. LISTOVI - ŠVOJE 61,87
41. LUBIN 100,71
42. MAČKE 11,15
43. MODRAŠ 19,74
44. MURINA 11,81
45. MUZGAVAC 18,48
46. OKAN 21,49
47. OSLIĆ 26,86
48. OVČICA 45,64
49. PAGAR 126,53
50. PAS KOSTELJ 34,50
51. PAS MEKUŠ 29,67
52. PATARAČA 21,18
53. PAUK 13,27
54. PIC 51,61
55. PIŠMOLJ 9,26
56. PRNJAVICA 60,82
57. RAKOVICA 32,45
58. RAŽE 20,71
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 45,22
60. ROMBI 99,67
61. RUMENKA 28,19
62. SALPA 17,70
63. SIPA 36,74
64. SIPICE 21,00
65. ŠARAG 99,64
66. ŠKAMP 89,13
67. ŠKARAM 33,72
68. ŠKRPINA 113,58
69. ŠKRPUN 24,05
70. ŠPAR 17,69
71. TABINJA 12,27
72. TRLJA BLATARICA 14,25
73. TRLJA KAMENJARKA 42,91
74. UGOR 19,67
75. UGOTICA 9,38
76. UŠATA 24,58
77. VOLCI 12,98
78. VRANA 39,09
79. ZEZAVAC 33,10
80. ZUBATAC 119,56