Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za obračunsko razdoblje srpanj-rujan 2015.


 
R. br. Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) srpanj  - rujan 2015. 
1. ARBUN 20,83
2. BATOGLAVAC  14,61
3. BEŽMEK 16,90
4. BUKVA 5,65
5. CIPLI 10,46
6. DAGNJA 9,98
7. FRATAR 43,48
8. GAVUN OBIČNI 38,14
9. GAVUN OLIGA 27,63
10. GIRA OBLICA 10,21
11. GIRA OŠTRULJA 7,46
12. GOF 64,64
13. GOLUB 11,68
14. GRDOBINA 49,15
15. HAMA 14,27
16. HLAP 253,82
17. HOBOTNICA 42,68
18. IVERCI 94,47
19. JAKOVLJEVA KAPICA 52,51
20. JASTOG 311,18
21. JEGULJA 95,51
22. JEŽEVI 5,00
23. KAMENICA 16,39
24. KANOĆA 17,90
25. KANTAR 40,72
26. KANJAC 29,13
27. KAPICE 24,59
28. KAVALA 146,60
29. KIRNJA 80,00
30. KOKOŠ 34,47
31. KOKOTI 33,93
32. KOMARČA 80,17
33. KORAF 90,31
34. KOVAČ 171,94
35. KOZICE 27,73
36. KUĆICA 72,38
37. KUNJKA 48,96
38. LIGNJA 62,44
39. LIGNJUN 12,59
40. LISTOVI - ŠVOJE 79,00
41. LUBIN 45,86
42. MAČKE 17,14
43. MODRAŠ 12,46
44. MURINA 13,78
45. MUZGAVAC 21,93
46. OKAN 17,37
47. OSLIĆ 30,64
48. OVČICA 78,13
49. PAGAR 160,96
50. PAS KOSTELJ 47,78
51. PAS MEKUŠ 40,09
52. PATARAČA 22,17
53. PAUK 15,29
54. PIC 23,93
55. PIŠMOLJ 8,24
56. PRNJAVICA 69,48
57. RAKOVICA 42,57
58. RAŽE 22,02
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 5,73
60. ROMBI 111,90
61. RUMENKA 29,68
62. SALPA 22,18
63. SIPA 35,69
64. SIPICE 23,03
65. ŠARAG 128,86
66. ŠKAMP 101,06
67. ŠKARAM 30,24
68. ŠKRPINA 161,73
69. ŠKRPUN 24,23
70. ŠPAR 24,58
71. TABINJA 19,04
72. TRLJA BLATARICA 15,50
73. TRLJA KAMENJARKA 45,15
74. UGOR 17,93
75. UGOTICA 9,03
76. UŠATA 14,66
77. VOLCI 15,12
78. VRANA 29,99
79. ZEZAVAC 33,10
80. ZUBATAC 140,87