Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za obračunsko razdoblje travanj-lipanj 2015


 
R.br.  Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) travanj-lipanj 2015.
1. ARBUN 15,80
2. BATOGLAVAC (divlji arbun) 19,51
3. BEŽMEK 14,06
4. BUKVA 8,01
5. CIPLI 23,72
6. DAGNJA 10,54
7. FRATAR 54,46
8. GAVUN OBIČNI 22,61
9. GAVUN OLIGA 29,21
10. GIRA OBLICA 10,65
11. GIRA OŠTRULJA 10,15
12. GOF 58,46
13. GOLUB 7,26
14. GRDOBINA 51,17
15. HAMA 48,00
16. HLAP 254,86
17. HOBOTNICA 38,33
18. IVERCI 70,83
19. JAKOVLJEVA KAPICA 50,07
20. JASTOG 298,41
21. JEGULJA 96,00
22. JEŽEVI 12,50
23. KAMENICA 18,59
24. KANOĆA 19,20
25. KANTAR 40,87
26. KANJAC 21,51
27. KAPICE 18,55
28. KAVALA 124,97
29. KIRNJA 106,76
30. KOKOŠ 34,47
31. KOKOTI 38,94
32. KOMARČA 66,21
33. KORAF (korbel) 80,00
34. KOVAČ 159,25
35. KOZICE 25,73
36. KUĆICA 73,23
37. KUNJKA 44,78
38. LIGNJA 76,70
39. LIGNJUN 12,20
40. LISTOVI - ŠVOJE 69,71
41. LUBIN 76,54
42. MAČKE 15,59
43. MODRAŠ 17,51
44. MURINA 11,83
45. MUZGAVAC 19,21
46. OKAN 12,93
47. OSLIĆ 29,92
48. OVČICA 52,00
49. PAGAR 139,66
50. PAS KOSTELJ 39,14
51. PAS MEKUŠ 37,40
52. PATARAČA 20,12
53. PAUK 13,68
54. PIC 61,16
55. PIŠMOLJ 10,80
56. PRNJAVICA 62,31
57. RAKOVICA 39,22
58. RAŽE 20,94
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 10,00
60. ROMBI 100,92
61. RUMENKA 28,98
62. SALPA 21,53
63. SIPA 43,02
64. SIPICE 20,33
65. ŠARAG 115,26
66. ŠKAMP 87,00
67. ŠKARAM 37,12
68. ŠKRPINA 145,45
69. ŠKRPUN 22,46
70. ŠPAR 14,29
71. TABINJA 14,26
72. TRLJA BLATARICA 15,76
73. TRLJA KAMENJARKA 44,77
74. UGOR 17,01
75. UGOTICA 10,09
76. UŠATA 17,74
77. VOLCI 15,32
78. VRANA 27,54
79. ZEZAVAC 31,32
80. ZUBATAC 126,59