Mapa weba    HR  |  EN


Prosječne cijene za obračunsko razdoblje siječanj-ožujak 2015.


R.br.  Naziv vrste Prosječna cijena (HRK) siječanj-ožujak 2015.
1. ARBUN 14,31
2. BATOGLAVAC (divlji arbun) 15,74
3. BEŽMEK 13,74
4. BUKVA 11,53
5. CIPLI 22,82
6. DAGNJA 10,64
7. FRATAR 52,13
8. GAVUN OBIČNI 24,29
9. GAVUN OLIGA 31,36
10. GIRA OBLICA 11,35
11. GIRA OŠTRULJA 25,91
12. GOF 55,02
13. GOLUB 7,26
14. GRDOBINA 51,03
15. HAMA 60,00
16. HLAP 22,82
17. HOBOTNICA 35,73
18. IVERCI 62,91
19. JAKOVLJEVA KAPICA 55,34
20. JASTOG 223,66
21. JEGULJA 60,16
22. JEŽEVI 4,00
23. KAMENICA 19,26
24. KANOĆA 10,95
25. KANTAR 35,98
26. KANJAC 21,74
27. KAPICE 15,68
28. KAVALA 107,69
29. KIRNJA 103,28
30. KOKOŠ 15,17
31. KOKOTI 46,07
32. KOMARČA 78,63
33. KORAF (korbel) 23,45
34. KOVAČ 136,11
35. KOZICE 27,37
36. KUĆICA 68,93
37. KUNJKA 47,33
38. LIGNJA 65,69
39. LIGNJUN 12,61
40. LISTOVI - ŠVOJE 56,74
41. LUBIN 94,76
42. MAČKE 16,38
43. MODRAŠ 19,47
44. MURINA 13,26
45. MUZGAVAC 16,00
46. OKAN 11,36
47. OSLIĆ 27,65
48. OVČICA 22,64
49. PAGAR 102,95
50. PAS KOSTELJ 38,12
51. PAS MEKUŠ 30,54
52. PATARAČA 16,77
53. PAUK 13,54
54. PIC 53,96
55. PIŠMOLJ 10,80
56. PRNJAVICA 58,99
57. RAKOVICA 39,49
58. RAŽE 22,21
59. REPAŠ ZMIJIČNJAK (MAČ) 11,92
60. ROMBI 95,14
61. RUMENKA 28,67
62. SALPA 25,00
63. SIPA 34,10
64. SIPICE 19,66
65. ŠARAG 96,94
66. ŠKAMP 82,58
67. ŠKARAM 33,94
68. ŠKRPINA 128,49
69. ŠKRPUN 20,04
70. ŠPAR 13,62
71. TABINJA 13,33
72. TRLJA BLATARICA 13,66
73. TRLJA KAMENJARKA 41,10
74. UGOR 18,54
75. UGOTICA 10,14
76. UŠATA 25,66
77. VOLCI 20,50
78. VRANA 32,93
79. ZEZAVAC 10,00
80. ZUBATAC 114,30
 

14.04.2015